ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οδηγίες Πιτσιλή για την διεκπεραίωση μεγάλων εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

Οδηγίες Πιτσιλή για την διεκπεραίωση μεγάλων εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων
Φωτογραφία αρχείου INTIME

Τη διαδικασία και τον τρόπο μεταφοράς και κατανομής των εκκρεμών υποθέσεων των ειδικών συνεργείων ελέγχου που έχουν συγκροτηθεί από υπαλλήλους των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών και την πρώην Υπηρεσία Ελέγχου Διακίνησης Αγαθών Αθηνών και των παραρτημάτων της, στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων και στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, προσδιορίζει απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή.

Σύμφωνα με την απόφαση, για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των εκκρεμών ελέγχων και επανελέγχων, καθώς και την περαιτέρω παρακολούθηση και διεκπεραίωση των μεταφερόμενων υποθέσεων εκδίδεται νέα εντολή ελέγχου από το κατά περίπτωση αρμόδιο Ελεγκτικό Κέντρο που κοινοποιείται στο ελεγχόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.

Οι ελεγκτικές διαδικασίες συνεχίζονται κατά τα λοιπά από το στάδιο στο οποίο εκκρεμούν κατά τον χρόνο της μεταφοράς των υποθέσεων (30.7.2020).

Για τις μεταφερόμενες εκκρεμείς υποθέσεις, ο προϊστάμενος του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων ή του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου ανά περίπτωση, είναι αρμόδιος για την έκδοση των πράξεων προσδιορισμού φόρου και των καταλογιστικων πράξεων, την είσπραξη των φόρων, τελών, εισφορών, προστίμων και λοιπών επιβαρύνσεων, τη λήψη των προβλεπόμενων διασφαλιστικών μέτρων σε βάρος των οφειλετών και των περιουσιακών τους στοιχείων, την εκπροσώπηση στα δικαστήρια, την παραλαβή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των ενδικοφανών προσφυγών με αίτημα την επανεξέταση των καταλογιστικων πράξεων στο πλαίσιο της ειδικής διοικητικής διαδικασίας, καθώς και κάθε άλλη οφειλόμενη ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και σχετίζεται με τις τυχόν καταλογιστικές πράξεις.

Τα σχετικά φυσικά και τα ηλεκτρονικά αρχεία σε μεταφερόμενα μέσα αποθήκευσης, που αφορούν στις ως άνω μεταφερόμενες εκκρεμείς υποθέσεις, περιέρχονται στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων ή στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου κατά περίπτωση.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ