ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενισχύεται το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με απόφαση Γ. Ζαββού

Ενισχύεται το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με απόφαση Γ. Ζαββού
INTIME/ ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Με υπουργική απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζαββός ορίσθηκε ως νέο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ο Ά Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ) Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Με την απόφαση αυτή εκτιμάται ότι θα ενδυναμωθεί περαιτέρω η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στον εποπτικό της ρόλο, αλλά και θα πως ενισχυθεί η στενότερη συνεργασία των δύο φορέων.

Ο κ. Γιαννόπουλος είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής, με πλούσια παρουσία σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς. Ειδικότερα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ευρωπαϊκού εποπτικού φορέα των ορκωτών ελεγκτών λογιστών (Cοmmittee European Audit Oversight Board- CEAOB), καθώς και του αντίστοιχου παγκόσμιου φορέα (International Forum of Audit Regulators- IFIAR).

Επίσης συμμετέχει ενεργά στα subgroups του CEAOB ( Consultation group, inspection, enforcement, equivalence and adequacy), αλλά και στην επιτροπή audit and finance της IFIAR.

Με την μεγάλη εμπειρία του σε θέματα εποπτείας, ο κ. Γιαννόπουλος αναμένεται να μεταφέρει και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές που ήδη εφαρμόζονται στην ΕΛΤΕ. Επιπρόσθετα ο Ά Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου είναι Project Leader σε πρόγραμμα Διδυμοποίησης (twinning) της ΕΕ για θέματα κεφαλαιαγοράς, ελεγκτικών και λογιστικών προτύπων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΛΤΕ συνέβαλε σημαντικά με τα πορίσματά της στο να τεκμηριωθούν οι υποθέσεις σκανδάλων των εταιρειών Follie Follie και MLS που ακόμα ταλανίζουν την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ