ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεκτό από το δικαστήριο το αίτημα της Folli - Follie για τη λήψη προληπτικών μέτρων

Δεκτό από το δικαστήριο το αίτημα της Folli - Follie για τη λήψη προληπτικών μέτρων
Παντελής Σαίτας / ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ενέκρινε το πτωχευτικό δικαστήριο το αίτημα της Folli Follie για την υπαγωγή στο άρθρο 106α και τη λήψη προληπτικών μέτρων.

Με την εν λόγω προστασία που παρασχέθηκε από τις δικαστικές αρχές, αναστέλλονται προσωρινά τα ατομικά και συλλογικά καταδιωκτικά μέτρα σε βάρος της εταιρείας, εκκρεμή ή μη.

Η αίτηση είχε κατατεθεί με την συναίνεση της Ad Hoc Ομάδας των ομολογιούχων πιστωτών και τους κατόχους των χρεογράφων Schuldschein της εταιρείας, στο πλαίσιο της ευρύτερης διαδικασίας εξυγίανσης και της τελικής διαμόρφωσης των συναφών εγγράφων.

Η υπαγωγή στο άρθρο 106α αποτελεί το πρώτο βήμα για την εταιρεία και θα ακολουθήσει αίτημα υπαγωγής στο άρθρο 106 β & δ που θα αφορά την έγκριση του πλάνου εξυγίανσης της εταιρείας.

Ήδη φέρεται να υπάρχει συμφωνία με τους ομολογιούχους για γενναίο «κούρεμα» και σπάσιμο της εταιρείας σε δύο κομμάτια, η οποία θα πρέπει να επικυρωθεί.

Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει τα εξής:

Η εταιρεία Folli Follie ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη δικάσιμο της 6ης Αυγούστου 2020 επί της αίτησης λήψης προληπτικών μέτρων της Εταιρείας, το Δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής, διατάσσοντας τα κατ’ άρθρον 106Α παρ. 6 του Πτωχευτικού Κώδικα προληπτικά μέτρα, που απαγορεύουν κάθε μέτρο –εκκρεμές ή μη– ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης των πιστωτών κατά της Εταιρείας, την λήψη και εκτέλεση οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου εις βάρος της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της συντηρητικής κατάσχεσης και της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης και την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Κατόπιν αιτήματος της Εταιρείας εξαιρέθηκαν από τα προληπτικά μέτρα οι εταιρείες χρηματοδοτικών μισθώσεων (η συναλλακτική σχέση με τις οποίες είναι απαραίτητη για την συνέχιση της δραστηριότητας), το Δημόσιο και ο ΕΦΚΑ. Τα προληπτικά μέτρα ισχύουν μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της ανωτέρω αίτησης της Εταιρείας.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κα. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ