ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χάθηκαν 3 δισ. ευρώ από τις εξαγωγές στο επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2020

Χάθηκαν 3 δισ. ευρώ από τις εξαγωγές στο επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2020
Pixabay

Χαμηλότερες κατά 3 δισ. ευρώ ήταν οι ελληνικές εξαγωγές στο επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2020 σε σχέση με ένα έτος νωρίτερα, ωστόσο η εξέλιξη αυτή δεν είχε αρνητικό αντίκτυπο στο εμπορικό ισοζύγιο, καθώς την ίδια περίοδο μειώθηκαν αισθητά και οι εισαγωγές.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά τον μήνα Ιούλιο 2020 ανήλθε στο ποσό των 4,4 δισ. ευρώ, έναντι 5 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 12,7%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Ιούλιο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 121,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,2%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Ιούλιο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 121,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,2%, σε σχέση με τον μήνα Ιούλιο 2019.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά τον μήνα Ιούλιο 2020 ανήλθε στο ποσό των 2,88 δισ. ευρώ, έναντι 3,2 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας μείωση 10,1%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Ιούλιο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 195,7 εκατ. ευρώ δηλαδή 9,2% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Ιούλιο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 180,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,5%, σε σχέση με τον μήνα Ιούλιο 2019.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Ιούλιο 2020 ανήλθε σε 1,5 δισ. ευρώ έναντι 1,88 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 17,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιούλιο 2020 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 317,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 19,4%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Ιούλιο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 301,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 18,6% σε σχέση με τον μήνα Ιούλιο 2019.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2020 ανήλθε στο ποσό των 28,09 δισ. ευρώ έναντι 33 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 14,9%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1,72 δισ. ευρώ , δηλαδή 7,1%. και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1,66 δισ. ευρώ , δηλαδή 6,9%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2019.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2020 ανήλθε στο ποσό των 17,6 δισ. ευρώ, έναντι 20,5 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 11,8%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 159,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,2% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 162,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,2%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2019 .

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2020 ανήλθε σε 10,4 δισ. ευρώ έναντι 12,9 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 19,5%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1,88 δισ. ευρώ , δηλαδή 17,8% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1,82 δισ. ευρώ , δηλαδή 17,5%.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ