ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Σημαντική μετοχική θέση χτίζει η ολλανδική Reggeborgh Invest

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Σημαντική μετοχική θέση χτίζει η ολλανδική Reggeborgh Invest

Σημαντική μετοχική θέση στον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει αποκτήσει η ολλανδική Reggeborgh Invest.

Σημαντική θέση στον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει αποκτήσει η ολλανδική Reggeborgh Invest.

Ηεταιρεία, με έδρα το Rijssen της Ολλανδίας, απέκτησε δικαίωμα προαίρεσης στον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Οι Ολλανδοί που κατείχαν ήδη ένα ποσοστό 4,96% στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατέληξαν σε συμφωνία με τον Λεωνίδα Μπόμπολα, προκειμένου να αποκτήσουν call option. To δικαίωμα προαίρεσης αφορά σε ποσοστό 12,5%, ήτοι στο ποσοστό του κ. Μπόμπολα.

Η ολλανδική εταιρεία μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης μέχρι τον Μάρτιο του 2021, ενώ εάν το ασκήσει, το ποσοστό της θα φτάσει το 17,51%.

Η κίνηση των Ολλανδών συνιστά μια σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης στον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Η μετοχή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ αντιδρά θετικά στις εξελίξεις και αυτή τη στιγμή καταγράφει ράλι 27,32%.

Να σημειωθεί πως η ολλανδική Reggeborgh Invest έχει ποσοστό και στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η ανακοίνωση του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ στο ΧΑΑ

Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ γνωστοποιεί ενημέρωση, που έλαβε την 16.09.2020 από μέτοχό της ως εξής:

Η REGGEBORGH INVEST B.V. με έδρα το Rijssen της Ολλανδίας, μέτοχος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, ενημερώνει για μεταβολή στη συμμετοχή της και τα δικαιώματα ψήφου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ως αποτέλεσμα πιθανής μελλοντικής άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης (Call Option).

Συγκεκριμένα, την 10.09.2020 απέκτησε δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (Call Option) 26.882.023 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στη ΕΛΛΑΚΤΩΡ AE, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 12,5457% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Η ημερομηνία λήξης είναι 180 ημέρες μετά την 10.09.2020 και η περίοδος άσκησης/μετατροπής είναι μεταξύ της 1ης και της 180ης ημέρας μετά την 10.09.2020.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή: άμεση συμμετοχή 4,9693% (ήτοι 10.647.870 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές), έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 4,9693% (ήτοι 10.647.870 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς (Call Option): άμεση συμμετοχή 17,5150% (ήτοι 37.529.893 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές), έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 17,5150% (ήτοι 37.529.893 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Πρόσθετες πληροφορίες

Η REGGEBORGH INVEST B.V. δεν ελέγχεται από κανένα φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3556/2007 και δεν ελέγχει καμιά άλλη οντότητα που να κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής στην εκδότρια ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ