ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ από την 1η Οκτωβρίου

Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ από την 1η Οκτωβρίου
INTIME

Από 1 Οκτωβρίου 2020, οι επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα τους στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μέσω της πλατφόρμας myDATA.

 

H πλατφόρμα myDATA είναι η ψηφιακή πλατφόρμα υποδοχής δεδομένων, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ και περιλαμβάνει αναλυτικά και συνοπτικά το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των οντοτήτων που τηρούν λογιστικά αρχεία, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και στην οποία απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των οντοτήτων.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις που εκδίδουν τα παραστατικά τους μηχανογραφικά, μέσω ειδικών προγραμμάτων διαχείρισης, ή χειρόγραφα υποχρεούνται από την 1η Οκτωβρίου και έπειτα να διαβιβάζουν δεδομένα από τα λογιστικά αρχεία και βιβλία τους στην πλατφόρμα, είτε σε πραγματικό χρόνο είτε καταχωρίζοντάς τα σε ειδική φόρμα.

Σταδιακά, έως και την 28.02.2021 θα διαβιβαστούν στην ΑΑΔΕ και τα δεδομένα που αφορούν το διάστημα από 01.01.2020 έως 30.09.2020.

Συγκεκριμένα, έως τις 31/12/2020 θα διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων, καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 01/01/2020 έως και την 30/09/2020, εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα.

Ειδικά στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης δεδομένων από τον Εκδότη των παραπάνω περιπτώσεων που διενεργείται έως 31/12/2020, αυτά διαβιβάζονται από τον λήπτη από 01/01/2021 έως και 28/02/2021. Ο εκδότης μπορεί να αποδεχθεί και να χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές έως 31/03/2021.

Έως τις 28/02/2021 θα διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 01/01/2020 έως και την 30/09/2020, έκτος από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα.

Για τις εγγραφές μισθοδοσίας η διαβίβαση των δεδομένων για το χρονικό διάστημα από 01/01/2020 έως 30/09/2020θα διενεργείται έως την 31/12/2020.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ