ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ένεση» 564 εκατ. ευρώ στον κοινωνικό προϋπολογισμό το 2021 – Πού θα διοχετευθούν

«Ένεση» 564 εκατ. ευρώ στον κοινωνικό προϋπολογισμό το 2021 – Πού θα διοχετευθούν
ΙΝΤΙΜΕ

Από την 1η Ιανουαρίου 2020 στον ετήσιο κοινωνικό προϋπολογισμό εγγράφεται δαπάνη ύψους 0,5% του ΑΕΠ, από την οποία καλύπτεται κατά πρώτον η δαπάνη που δημιουργείται ετησίως σε εφαρμογή των υπ’ αριθμ. 1890/2019 και 1891/2019 αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αναπροσαρμογή των κυρίων συντάξεων και κατά δεύτερον καλύπτεται η δαπάνη πολιτικών πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης και υγείας. 

Η δαπάνη των πολιτικών αυτών χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ο νόμος 4670/2020 προβλέπει πως με κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται πριν από την κατάθεση στη Βουλή του προσχεδίου του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις αναλογιστικές προβολές, τα στοιχεία εκτέλεσης του κοινωνικού προϋπολογισμού και τους ετήσιους δημοσιονομικούς στόχους, καθορίζεται ετησίως το ποσόν που διατίθεται για τη χρηματοδότηση των πολιτικών πρόνοιας, κοινωνικής αλληλεγγύης και υγείας.

Το ποσόν που με βάση το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο θα διατεθεί το έτος 2021 για τη χρηματοδότηση των πολιτικών τοy Ν. 4670/2020 ανέρχεται σε 564 εκατ. εύρω. Λαμβάνοντας υπόψη τις αναλογιστικές προβολές της συνταξιοδοτικής δαπάνης και τις ανάγκες άσκησης επιδοματικής πολιτικής σε δανειολήπτες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, το ποσόν των 564 εκατ. εύρω κατανέμεται ως ακολούθως:

- Για την κάλυψη της δαπάνης που δημιουργείται σε εφαρμογή των αριθμ. 1890/2019 και 1891/2019 αποφάσεων της Ολομέλειας τον Συμβουλίου της Επικρατείας, ποσόν ύψους 464 εκατ. εύρω.

- Για την κάλυψη της δαπάνης για τη χρηματοδότηση επιδοματικών πολιτικών σε δανειολήπτες, ποσόν ύψους 100 εκατ. εύρω.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ