ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα το δεκαετές ομόλογο - Η ΕΚΤ επικουρεί τη δανειακή στρατηγική του Δημοσίου

Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα το δεκαετές ομόλογο - Η ΕΚΤ επικουρεί τη δανειακή στρατηγική του Δημοσίου
Φωτογραφία αρχείου INTIME

Σε νέα ιστορικά χαμηλά επίπεδα διαμορφώνεται η απόδοση του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου, ενώ υποχωρεί και η διαφορά απόδοσης των ελληνικών χρεογράφων με τα αντίστοιχα γερμανικά ομόλογα αναφοράς.

Η απόδοση του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου διαμορφώνεται στο 0,868%, στην χαμηλότερη τιμή που έχει βρεθεί ποτέ ως σήμερα. Το δε spread έχει υποχωρήσει στις 148 μονάδες βάσης.

Σε σημαντικό βαθμό η υποχώρηση του κόστους δανεισμού της Ελλάδος οφείλεται στο ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει τις αγορές ελληνικών ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω της πανδημίας (PEPP).

Είναι χαρακτηριστικό πως από τον Μάρτιο έως το τέλος Σεπτεμβρίου η ΕΚΤ αγόρασε ελληνικό χρέος ονομαστικής αξίας 12,9 δισ. ευρώ.

Θετικά συμβάλει και το γεγονός ότι η δανειακή στρατηγική του Ελληνικού Δημοσίου δεν κρύβει εκπλήξεις για τους επενδυτές.

Σύμφωνα με το προσχέδιο προϋπολογισμού 2021 δεδομένων των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου, των αναμενομένων αυξημένων εκταμιεύσεων από τα διάφορα σχήματα που έχουν ήδη αποφασισθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, καθώς και των σχετικά περιορισμένων χρηματοδοτικών αναγκών του για το έτος 2021, η δανειακή στρατηγική για το επόμενο έτος αναμένεται να είναι παρόμοια με αυτή του 2020.

Συγκεκριμένα, η στόχευση της δανειακής στρατηγικής θα είναι η διασφάλιση της συνεχούς εκδοτικής παρουσίας του Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχονται από τη συμμετοχή της χώρας στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων (PEPP) της ΕΚΤ, η περαιτέρω παροχή εκδόσεων υψηλής ρευστότητας με επέκταση της φυσικής ωρίμανσής τους, η περαιτέρω μείωση των περιθωρίων δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και η περαιτέρω διασφάλιση της συνέπειας ως κρατικού εκδότη με χαρακτηριστικά χώρας της ευρωζώνης.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, θα επιδιωχθεί, στο πλαίσιο λειτουργίας της πρωτογενούς αγοράς, πλέον της εκδοτικής δραστηριότητας, να εφαρμοστεί πολιτική διαχείρισης χαρτοφυλακίου μέσω της οποίας θα διασφαλίζεται ο αναγκαίος χώρος για τη συνεχή παρουσία του Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές, η περαιτέρω μείωση του κινδύνου αναχρηματοδότησης, η παροχή της αναγκαίας ρευστότητας και η βελτίωση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς των ελληνικών ομολόγων, με ταυτόχρονη αξιοποίηση της εκάστοτε κλίσης της ελληνικής καμπύλης αποδόσεων για τη διασφάλιση βέλτιστου αποτελέσματος αναφορικά με το κόστος δανεισμού.

Τέλος, κατά το επόμενο έτος, θα διατηρηθούν οι βασικοί μεσοπρόθεσμοι στόχοι διαχείρισης του χαρτοφυλακίου δημοσίου χρέους, όπως είναι η διατήρηση του συναλλαγματικού κινδύνου στα σημερινά ελάχιστα επίπεδα για τα δάνεια εκτός ευρώ και η διατήρηση της υφιστάμενης αναλογίας χρέους σταθερού επιτοκίου στο σύνολο του χαρτοφυλακίου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ