ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πτωχευτικό: Διορθώσεις στον νέο κώδικα ζητάει το ΤΧΣ από την κυβέρνηση

Πτωχευτικό: Διορθώσεις στον νέο κώδικα ζητάει το ΤΧΣ από την κυβέρνηση
www.hfsf.gr

Σειρά βελτιώσεων και συμπληρώσεων, του «Κώδικα Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας», προτείνει η Διοίκηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) με επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι αν και η σχετική πρωτοβουλία είναι επίκαιρη και, καταρχήν ορθή, καθώς στο πλαίσιό της υιοθετούνται και προτάσεις που είχε υποβάλλει το ΤΧΣ, ωστόσο τονίζεται πως υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ενιαίο, διαφανές και αυτοματοποιημένο πλαίσιο διεκπεραίωσης όλων των διαδικασιών τόσο για τους οφειλέτες, όσο και τους πιστωτές.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ειδικότερες προτάσεις στις οποίες έχει καταλήξει η Διοίκηση του ΤΧΣ, μεταξύ άλλων είναι:

• Η περαιτέρω αξιολόγηση του περιορισμού της εύλογης «περιμέτρου» των οφειλετών φυσικών προσώπων που πραγματικά χρήζουν της προστασίας από τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών τους και δεδομένου ότι η εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών θα πρέπει να αφορά φυσικά πρόσωπα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, προτείνεται να συμπεριληφθεί ως πρόσθετο κριτήριο επιλογής των δικαιούχων η σημαντική, πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό, μείωση του οικογενειακού εισοδήματος εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (π.χ. 3 ή 6 μήνες).

• Η προσφυγή δανειολήπτη στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού διευθέτησης να μην αποτελεί αναγκαστικά ένδειξη ή κριτήριο πιθανής αδυναμίας πληρωμής οφειλών (Unlikely To Pay) και αλλαγής του χαρακτηρισμού του δανειολήπτη.

• Πριν από την έναρξη εφαρμογής του νόμου, θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός και προεργασία από όλους τους εμπλεκομένους φορείς (κρατικές αρχές, πιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς φορείς του ιδιωτικού τομέα που σχετίζονται με το αντικείμενο του νόμου), ώστε η ουσιαστική και λειτουργική ημερομηνία έναρξης του νόμου να μην καθυστερήσει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ