ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το υπουργείο Εργασίας επιτρέπει επανένταξη στις 100 δόσεις για τη ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών

Το υπουργείο Εργασίας επιτρέπει επανένταξη στις 100 δόσεις για τη ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών
Ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεύτερη ευκαιρία επανένταξης στις 100 δόσεις δίνει το υπουργείο Εργασίας, σε όσους οφειλέτες είχαν απολέσει τη ρύθμιση λόγω δημιουργίας άλλων ασφαλιστικών οφειλών που δεν σχετίζονται με τρέχουσες εισφορές.

Σύμφωνα με έγγραφο του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσου Πετρόπουλου προς τα Ταμεία, όσοι οφειλέτες έχουν απολέσει τη ρύθμιση του ν. 4321/2015, λόγω μη καταβολής ασφαλιστικών οφειλών που δεν αποτελούν τρέχουσες εισφορές, και εφόσον πληρούν και τις άλλες προϋποθέσεις του παραπάνω νόμου, δεν θεωρούνται έκπτωτοι και δύνανται να τη συνεχίσουν, εφόσον καταβάλλουν τις δόσεις που θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί, αν αυτή δεν είχε απολεσθεί.

Σημειώνεται ότι μόνο 69.794 οφειλέτες του ΙΚΑ, από τους 106.986 που είχαν εισέλθει τον περασμένο Ιούνιο στις 100 δόσεις, εξακολουθούν να είναι συνεπείς στις πληρωμές και να τηρούν τη ρύθμιση. Συνολικά 37.192 οφειλέτες (το 34,76% όσων αρχικά είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση) έχουν χάσει τη ρύθμιση, ενώ οι εκπρόθεσμοι αυξήθηκαν μέσα σε ένα μήνα (μεταξύ Δεκεμβρίου 2015 και Ιανουαρίου 2016) στους 6.311 από 1.400.

Όπως διευκρινίζεται στο έγγραφο του κ. Πετρόπουλου, μετά την τροποποίηση που έγινε με το ν. 4324/2015, προβλέφθηκε η δυνατότητα ρύθμισης του συνόλου των ασφαλιστικών οφειλών στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την 1η Απριλίου 2015. Ως προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση ήταν η καταβολή των τρεχουσών εισφορών και ως λόγος απώλειας ήταν η μη καταβολή τρεχουσών εισφορών.

Πλέον το υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι «η σχετική ρύθμιση δεν χάνεται σε περίπτωση μη καταβολής άλλων, πλην των τρεχουσών εισφορών, ασφαλιστικών οφειλών που προέκυψαν μετά την υπαγωγή σε αυτήν, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην περίπτωση των επιβληθέντων προστίμων, καθώς τούτο αντίκειται στο γράμμα και το πνεύμα των εν λόγω διατάξεων».

Πιο απλά η οδηγία που δίνει το υπουργείο, με βάση τα παραπάνω, είναι ότι σε περιπτώσεις που υφίστανται ρυθμισμένες οφειλές του ν. 4321/2015, οι οποίες καταβάλλονται, και έχουν προκύψει άλλες ασφαλιστικές οφειλές που δεν σχετίζονται με τρέχουσες εισφορές, «οι τελευταίες δύνανται να υπαχθούν αυτοτελώς στις σχετικές πάγιες ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών (ν. 4152/2013) ενώ δεν θίγονται οι λοιπές ρυθμισμένες οφειλές».

Έτσι, όσοι οφειλέτες έχουν απολέσει τη ρύθμιση του ν. 4321/2015 λόγω μη καταβολής ασφαλιστικών οφειλών που δεν αποτελούν τρέχουσες εισφορές, εφόσον πληρούν τις άλλες προϋποθέσεις του νόμου, δεν θεωρούνται έκπτωτοι και δύνανται να τη συνεχίσουν, εφόσον καταβάλλουν τις δόσεις που θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί αν αυτή δεν είχε απολεσθεί».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ