ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Alpha Bank: Υποβολή αίτησης για ένταξη ομολογιών στον «Ηρακλή»

Alpha Bank: Υποβολή αίτησης για ένταξη ομολογιών στον «Ηρακλή»
INTIME

Η Alpha Bank παραμένει απολύτως συνεπής στην υλοποίηση της συναλλαγής τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων Galaxy, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα του στρατηγικού της σχεδίουπου ανακοίνωσε τον Νοέμβριο του 2019.

Η συναλλαγή Galaxy απαρτίζεται από τρεις τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, με κωδικές ονομασίες Orion, Galaxy II και Galaxy IV, συνολικής
λογιστικής αξίας 10,8 δισ. ευρώ.

Με την από 6.8.2020 ανακοίνωσή της η Alpha Bank ενημέρωσε το
επενδυτικό κοινό ότι υπέβαλε αίτηση υπαγωγής βάσει του ν. 4649/2019
των τιτλοποιήσεων Orion και Galaxy ΙΙ, λογιστικής αξίας 1,9 δισ. ευρώ και
5,7 δισ. ευρώ αντίστοιχα, στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων «Ηρακλής».

Σε συνέχεια της από 6.8.2020 ανακοίνωσής της, η τράπεζα υπέβαλε
σήμερα αίτηση υπαγωγής της τρίτης τιτλοποίησης Galaxy IV, λογιστικής
αξίας 3,2 δισ. ευρώ στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων «Ηρακλής».

Η αίτηση αφορά στην παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για τις
ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Galaxy
IV συνολικής αξίας έως 650 εκατ. ευρώ.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

NEWSLETTER

ΔΗΜΟΦΙΛΗ