ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιτροπή παρακολούθησης επιχορηγήσεων που δίνονται για φυσικές καταστροφές

Επιτροπή παρακολούθησης επιχορηγήσεων που δίνονται για φυσικές καταστροφές
INTIME

Επιτροπή για την παρακολούθηση και το συντονισμό των επιχορηγήσεων επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές δημιούργησε το υπουργείο Οικονομικών.

Η επιτροπή που αποτελείται από υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου συστάθηκε λόγω της ανάγκης παρακολούθησης και συντονισμού των επιχορηγήσεων που έχουν λάβει επιχειρήσεις μετά από πρόσφατες φυσικές καταστροφές, όπως αυτές που προκάλεσε ο Ιανός.

Να σημειωθεί πως ο ν.2459/1997 προβλέπει για τις επιχορηγήσεις για ζημιές από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες τα εξής:

-Στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που πλήττονται από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες, εκτός σεισμών, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση, για την αντιμετώπιση των ζημιών.

-Η επιχορήγηση συνίσταται στη δωρεάν χρηματική ενίσχυση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

-Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

-Η επιχορήγηση καλύπτει ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, τα οποία κατεγράφησαν ως ολοσχερώς κατεστραμμένα.

Δεδομένου ότι οι θεομηνίες και φυσικές καταστροφές έχουν καταστεί πιο συχνές και έντονες κρίθηκε πως η εποπτεία των επιχορηγήσεων επιχειρήσεων πρέπει να γίνει πιο συστηματική.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ