ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εναρμόνιση των δημοσιονομικών πολιτικών με στόχους προστασίας του περιβάλλοντος

Εναρμόνιση των δημοσιονομικών πολιτικών με στόχους προστασίας του περιβάλλοντος
INTIME NEWS/ ΚΩΤΣΙΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Η κυβέρνηση δημιούργησε συντονιστική επιτροπή και υποομάδες έργου στα υπουργεία για την επισκόπηση των δαπανών και των δραστηριοτήτων των υπουργείων, αλλά και των εποπτευόμενων από αυτά φορέων και τον πιλοτικό σχεδιασμό προϋπολογισμού επιδόσεων.

Η συντονιστική επιτροπή θα συντονίζει τις εργασίες των υποομάδων έργου με στόχο τα αποτελέσματα να ληφθούν υπόψη αφενός κατά την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2021, αφετέρου στον πιλοτικό σχεδιασμό προϋπολογισμού επιδόσεων στα υπουργεία Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δικαιοσύνης, Εργασίας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου και, Παιδείας, Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών.

Στόχος είναι να παρουσιαστεί στην εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2021 ο προϋπολογισμός τους με τη δομή προγραμμάτων, λαμβάνοντας όμως και υπόψη και την περιβαλλοντική διάσταση.

Υπενθυμίζεται πως το υπουργείο Οικονομικών τον Φεβρουάριο του 2020 προσχώρησε στη «Συνεργασία του Παρισιού για την Περιβαλλοντική Διάσταση στον Προϋπολογισμό» (Paris Collaborative on Green Budgeting), που αποτελεί ένα δίκτυο συνεργασίας κρατών με στόχο ακριβώς την εναρμόνιση των δημοσιονομικών πολιτικών και αποφάσεων με την επίτευξη των στόχων προστασίας του περιβάλλοντος.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής εργάζεται για την ενσωμάτωση αυτής της διάστασης στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού Επιδόσεων.

Ειδικότερα, η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής συνεργάζεται με τον ΟΟΣΑ για την ανάπτυξη και καταγραφή της απαραίτητης μεθοδολογίας και των κατάλληλων εργαλείων, ώστε, στα στοιχεία αξιολόγησης των προγραμμάτων των υπουργείων, να περιλαμβάνεται και η αποτίμηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των χρηματοδοτούμενων πολιτικών.

Η σχετική προσπάθεια ξεκίνησε ήδη με στοχευμένα υπουργεία στο πλαίσιο του πιλοτικού σχεδιασμού προϋπολογισμού επιδόσεων και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω κατά το επόμενο.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

NEWSLETTER

ΔΗΜΟΦΙΛΗ