ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 364,8 δισ. ευρώ δημόσιο χρέος - Το 68% οφείλεται στον ESM

Στα 364,8 δισ. ευρώ δημόσιο χρέος - Το 68% οφείλεται στον ESM
AP Photo/Petr David Josek

Στα 364,8 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020 το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης, καταγράφοντας αύξηση κατά 1,9 δισ. ευρώ σε σχέση με το τέλος Ιουνίου 2020.

Πρέπει να σημειωθεί πως το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης είναι υψηλότερο από το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης, κάτι που οφείλεται στο ενδοκυβερνητικό χρέος, το οποίο περιλαμβάνει και τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό μέσω συμφωνιών επαναγοράς από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) προκύπτει πως η εικόνα, όσον αφορά στη δομή του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης, μεταβλήθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με τις αρχές του έτους.

Συγκεκριμένα, στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020 το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης που είχε σταθερό επιτόκιο αντιστοιχούσε στο 96,6% του συνολικού χρέους, όταν στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 αντιστοιχούσε στο 94,6% του συνολικού χρέους. Ομοίως, στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020 το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης που είχε κυμαινόμενο επιτόκιο αντιστοιχούσε στο 3,4% του συνολικού χρέους, όταν στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 αντιστοιχούσε στο 5,4% του συνολικού χρέους.

Μικρότερο σε σχέση με το τέλος Δεκεμβρίου 2019 ήταν και το κομμάτι του χρέους που δεν διαπραγματευόταν σε οργανωμένες αγορές. Αυτό αντιστοιχούσε στο 78,8% του συνολικού χρέους στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020, από 80,8% στο τέλος Δεκεμβρίου 2019. Το δε διαπραγματεύσιμο χρέος από 19,2% στο τέλος Δεκεμβρίου 2019, διαμορφώθηκε στο 21,2% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020 το 98,9% του συνολικού χρέους ήταν εκπεφρασμένο σε ευρώ, όσο και στο τέλος Δεκεμβρίου 2019.

Αξίζει να σημειωθεί πως από τα 364,8 δισ. ευρώ του χρέους τα 248,5 δισ. ευρώ (68%) αφορούν στα δάνεια από τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς στήριξης.

Από στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους προκύπτει πως τα ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου και τα χρήματα που κατατίθενται στον ειδικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους μειώθηκαν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020 σε 19,5 δισ. ευρώ, από 22,8 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2019.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ