ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βουλή: Τροπολογία για το επίδομα θέρμανσης - Πώς προσδιορίζονται οι δικαιούχοι

Βουλή: Τροπολογία για το επίδομα θέρμανσης - Πώς προσδιορίζονται οι δικαιούχοι
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ/ ΙΝΤΙΜΕ

Το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε σήμερα στη Βουλή τροπολογία με την οποία επαναπροσδιορίζονται οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης . Παράλληλα αναφέρονται ρυθμίσεις για την χορήγηση έκτακτης παράτασης στις διαδικασίες ειδικής διαχείρισης και στους δημόσιούς πλειοδοτικούς διαγωνισμούς.

Ειδικότερα, ως προς τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης η τροπολογία αναφέρει πως με απόφαση του υπουργού Οικονομικών είναι δυνατή η παροχή επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης που καθορίζονται με αυτήν.

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ύψος του επιδόματος, τα κριτήρια με βάση τα οποία χορηγείται το επίδομα, τα δικαιούχα πρόσωπα, η αρμόδια για τη χορήγηση του επιδόματος αρχή, ο Ειδικός Φορέας και ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου του προϋπολογισμού σε βάρος του οποίου καταλογίζεται η σχετική δαπάνη, η διαδικασία πληρωμών και ελέγχου αυτών, ο τρόπος δέσμευσης των αναγκαίων πιστώσεων, τα αρμόδια όργανα για την εκκαθάριση και πληρωμή της δαπάνης αυτής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η ευθύνη των εκκαθαριστών, των αρμόδιων για την πληρωμή οργάνων και των αχρεωστήτως λαβόντων, ο τύπος των τίτλων πληρωμής και ο τρόπος εξόφλησης αυτών, τυχόν έξοδα πληρωμής του επιδόματος, η διαδικασία εμφάνισης της σχετικής δαπάνης στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ρύθμισης.

Παράλληλα, η τροπολογία αντιμετωπίζει το ζήτημα των δυσχερειών πάσης φύσεως που προκύπτουν στις διαδικασίες ειδικής διαχείρισης λόγω των περιοριστικών μέτρων μια την αντιμετώπιση της πανδημίας και της γενικότερης αναστάτωσης που αυτά προκαλούν στις διαδικασίες που απαιτούνται για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε αυτές.

Ειδικότερα, οι τρέχουσες συνθήκες δυσκολεύουν την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της ωρίμανσης του προς εκποίηση ενεργητικού και δυσχεραίνουν τη συγκέντρωση των απαιτούμενων εγγράφων για την κατάθεση των ίδιων των προσφορών, με αποτέλεσμα να αποθαρρύνουν ενδιαφερόμενους δυνητικούς επενδυτές.

Εξαιτίας της μεγάλης σημασίας της επιτυχούς έκβασης των διαδικασιών της ειδικής διαχείρισης και ειδικότερα ενόψει των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν όσες εξ αυτών βαίνουν προς το πέρας της διάρκειάς τους, με την τροπολογία προβλέπεται η παράταση, κατά τρεις μήνες, του χρόνου περάτωσης των διαδικασιών ειδικής διαχείρισης που διάγουν το τελευταίο εξάμηνο της διάρκειας τους, εφόσον η λήξη τους σε κάθε περίπτωση θα ελάμβανε χώρα, έως την 31.12.2020 . Παράλληλα, με την προτεινόμενη ρύθμιση, παρατείνονται κατά 14 ημερολογιακές ημέρες όσες διαγωνιστικές διαδικασίες ολοκληρώνονται έως και την 31.12.2020 καθώς και όσες διαδικασίες ολοκληρώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 7.11.2020 και έως την έναρξη ισχύος του νόμου που θα ψηφίσει η Βουλή.

Σε κάθε περίπτωση ο ειδικός διαχειριστής οφείλει να τηρεί τον απαιτούμενο τύπο της δημοσιότητας των διαδικασιών. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί η πρόοδος και η ομαλή ολοκλήρωσή τους και ιδίως η επαύξηση των πιθανοτήτων αναθέρμανσης του εγχώριου και διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος κατά το χρόνο που θα προκηρυχθούν ή και θα ολοκληρωθούν οι σχετικοί διαγωνισμοί.

Δείτε ολόκληρη την τροπολογία εδώ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ