ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΣΠΑ 2016: Χρηματοδότηση για επιχειρήσεις πτυχιούχων

ΕΣΠΑ 2016:  Χρηματοδότηση για επιχειρήσεις πτυχιούχων
CNN Greece

Ξεκίνησε από την Τρίτη η διαδικασία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων για ένταξη στη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020.

Οι αιτήσεις θα γίνονται μόνον ηλεκτρονικά, από σήμερα ως και τις 15 Απριλίου 2016 και σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης δεν απαιτείται η προσκόμιση φυσικού φακέλου δικαιολογητικών, ενώ δεν θα υπάρξει σειρά προτεραιότητας.

Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των προτάσεων και στη συνέχεια θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι, οι προτάσεις των οποίων θα εγκριθούν, για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής του φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά. Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνον εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τι 8/3/2016, ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων.

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», προϋπολογισμού 17,5 εκατ. ευρώ θα αφορά την ενίσχυση πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν από την 1/1/1991, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

Το πρόγραμμα, θα ενισχύσει πτυχιούχους τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους.

Επενδύσεις:
ως 25.000€ στην περίπτωση ενός ατόμου
έως 40.000€ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων·
έως 50.000€ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων
και το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100%.

Στο πρόγραμμα αυτό επιτρέπεται η σύσταση μικρών συνεργαζόμενων σχημάτων επιχείρησης, κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μία και μόνο αίτηση, οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να δραστηριοποιούνται σε χώρο εκτός της κατοικίας τους, το δηλωθέν εισόδημα (από μισθωτή εργασία, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα) για το 2015 θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις 20.000 (ατομικό) ή 35.000 (οικογενειακό).

Μπορεί να καταβληθεί προκαταβολή ως 40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο.

Σε ότι αφορά την καταβολή της χρηματοδότησης, η πρώτη αίτηση ενδιάμεσης επαλήθευσης δαπανών, μπορεί να υποβληθεί μετά την εκτέλεση τουλάχιστον 25% του συνολικού οικονομικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ