ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώθηκαν οι ακάλυπτες επιταγές στο 11μηνο 2020

Μειώθηκαν οι ακάλυπτες επιταγές στο 11μηνο 2020
INTIME

Μείωση σημείωσε σε ετήσια βάση η αξία των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών στο 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020. ανήλθε στα 115,9 εκατ. ευρώ, από 130,9 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2019 και 141,5 εκατ. ευρώ στο 11μηνο του 2018.

Στο διάστημα ΙανουαρίουΝοεμβρίου 2020 οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν στα 91,2 εκατ. ευρώ, από 99,2 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019.

Στην περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2018 είχαν ανέλθει στα 106,4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας», συνολικά οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν στο 11μηνο 2020 ανήλθαν σε 6.908, από 7.582 στο 11μηνο 2019 και ήταν αισθητά μειωμένες σε σχέση με το 2018 όταν και είχαν ανέλθει σε 8.347.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020 στα 24,6 εκατ. ευρώ, από 31,7 εκατ. ευρώ στο 11μηνο 2019 και 35,1 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2018.

Συνολικά οι απλήρωτες συναλλαγματικές που σφραγίσθηκαν στο 11μηνο 2020 ανήλθαν σε 17.159, από 15.964 στο 11μηνο 2019 και 19.269 στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2018.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ