ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευνοϊκές πράξεις διαχείρισης του χρέους οδηγούν σε κέρδη Δημόσιο, Eurobank και Εθνική Τράπεζα

Ευνοϊκές πράξεις διαχείρισης του χρέους οδηγούν σε κέρδη Δημόσιο, Eurobank και Εθνική Τράπεζα
ΙΝΤΙΜΕ/ ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Σε πράξεις διαχείρισης του χρέους που βελτιώνουν τη βιωσιμότητά του και συμβάλουν παράλληλα στην κεφαλαιακή στήριξη των τραπεζών προχωρεί ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Σήμερα δημοσιεύθηκαν τρεις αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα που συμβάλουν στη βελτίωση του προφίλ του ελληνικού χρέους και αφορούν σε συναλλαγές του Ελληνικού Δημοσίου με τις Εθνική Τράπεζα και Eurobank και με το Κοινό Κεφαλαίο των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος.
Οι τρεις συναλλαγές αναλύονται ως εξής:

Εθνική Τράπεζα

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα αποφασίσθηκε στο πλαίσιο διαχείρισης του δημοσίου χρέους, συναλλαγή με την Εθνική Τράπεζα , η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28/12/2020, και περιλαμβάνει την επανέκδοση (re opening ) ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικής ονομαστικής αξίας 862 εκατ. ευρώ, με τιμή διακανονισμού για κάθε τίτλο ξεχωριστά, ίση με την τιμή ΗΔΑΤ της 18/12/2020, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Δελτίο Τιμών ΗΔΑΤ της 18/12/2020. Για την παραπάνω διάθεση η Εθνική Τράπεζα θα καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο το συνολικό ποσό του 1,14 δισ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 1,12 δισ. ευρώ για την αξία διακανονισμού και 23,6 εκατ. ευρώ για τους δεδουλευμένους τόκους των ομολόγων που αφορούν το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία καταβολής του τελευταίου τοκομεριδίου (συμπεριλαμβανομένης) έως την ημερομηνία διακανονισμού 28/12/2020 (μη συμπεριλαμβανομένης).

Η ίδια συναλλαγή προβλέπει την επαναγορά από το Ελληνικό Δημόσιο, του ομολόγου με ISIN GR0138016820, λήξης 20 Μαρτίου 2050, επιτοκίου 3,25%, συνολικής ονομαστικής αξίας 350 εκατ. ευρώ και τιμή διακανονισμού 146,57% (ίση με την τιμή ΗΔΑΤ της 18/12/2020, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Δελτίο Τιμών ΗΔΑΤ της 18/12/2020).

Για την επαναγορά αυτή το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει στην Εθνική Τράπεζα το συνολικό ποσό των 523,6 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 512,9 εκατ. ευρώ για την αξία διακανονισμού και 10,6 εκατ. ευρώ για τους δεδουλευμένους τόκους των ομολόγων που αφορούν το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία καταβολής του τελευταίου τοκομεριδίου (συμπεριλαμβανομένης) έως την ημερομηνία διακανονισμού 28/12/2020 (μη συμπεριλαμβανομένης). Οι τίτλοι που θα επιστραφούν στο ελληνικό δημόσιο μετά την επαναγορά τους θα ακυρώνονται.

Eurobank

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα αποφασίσθηκε συναλλαγή με την Eurobank, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28/12/2020, μέσω της επανέκδοσης (re opening ) του ομολόγου με ISIN GR0138016820, λήξης 20 Μαρτίου 2050, επιτοκίου 3,25%, συνολικής ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ και τιμή διακανονισμού 146,57% (ίση με την τιμή ΗΔΑΤ της 18/12/2020, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Δελτίο Τιμών ΗΔΑΤ της 18/12/2020).

Για την παραπάνω διάθεση η Eurobank, θα καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο το συνολικό ποσό των 748 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 732,8 εκατ. ευρώ για την αξία διακανονισμού των επανεκδιδόμενων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου και σε 15,2 εκατ. ευρώ για δεδουλευμένους τόκους των ομολόγων που αφορούν το χρονικό διάστημα από την 21 Ιανουαρίου 2020 (συμπεριλαμβανομένης) μέχρι την ημερομηνία διακανονισμού 28 Δεκεμβρίου 2020 (μη συμπεριλαμβανομένης).

Στη βάση της ίδιας συναλλαγής το Δημόσιο θα προχωρήσει στην επαναγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικής ονομαστικής αξίας 1,16 δισ. ευρ’ω, με τιμή διακανονισμού για κάθε τίτλο ξεχωριστά, ίση με την τιμή ΗΔΑΤ της 18/12/2020, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Δελτίο Τιμών ΗΔΑΤ της 18/12/2020. Για την επαναγορά αυτή το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει το συνολικό ποσό των 1,5 δισ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 1,47 δισ. ευρώ, για την αξία διακανονισμού και 29,9 εκατ. ευρώγια τους δεδουλευμένους τόκους των ομολόγων που αφορούν το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία καταβολής του τελευταίου τοκομεριδίου (συμπεριλαμβανομένης) έως την ημερομηνία διακανονισμού 28/12/2020 (μη συμπεριλαμβανομένης).
Κοινό Κεφάλαιο

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα αποφασίσθηκε η διάθεση τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, με επανέκδοση (re opening) στις 28/12/2020 στην Τράπεζα Ελλάδος για λογαριασμό του Κοινού Κεφαλαίου των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων το οποίο διαχειρίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφο 11 του ν.2469/97.

Η επανέκδοση θα πραγματοποιηθεί με τιμή διακανονισμού για κάθε τίτλο ξεχωριστά, ίση με την τιμή ΗΔΑΤ της 18/12/2020, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Δελτίο Τιμών ΗΔΑΤ της 18/12/2020.

Για την παραπάνω διάθεση η Τράπεζα Ελλάδος θα καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο το συνολικό ποσό των 359,8 εκατ. ευρώ το οποίο αντιστοιχεί σε 353,5 εκατ. ευρώ για την αξία διακανονισμού και 6,3 εκατ. ευρώ για τους δεδουλευμένους τόκους των ομολόγων που αφορούν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία καταβολής του τελευταίου τοκομεριδίου (συμπεριλαμβανομένης) έως την ημερομηνία διακανονισμού 28/12/2020 (μη συμπεριλαμβανομένης).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ