ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 67 έτη θα παίρνουν σύνταξη και οι δημόσιοι υπάλληλοι

Στα 67 έτη θα παίρνουν σύνταξη και οι δημόσιοι υπάλληλοι
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τέλος για τους δημοσίους υπαλλήλους η δυνατότητα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 35ετίας, καθώς θα πρέπει πλέον να συμπληρώνουν το ανώτατο όριο ηλικίας.

 

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όσοι υπάλληλοι συνταξιοδοτήθηκαν από την υπηρεσία τους από 19.8.2015 μέχρι και 27.2.2016 (σ.σ. ημερομηνία έναρξης ισχύος του σχετικού νόμου), έχοντας συμπληρώσει 35ετία, μπορούν να επανέλθουν στις προηγούμενες θέσεις τους με αίτηση που θα υποβάλουν μέχρι το τέλος του μήνα.

Όπως αναφέρει η «Καθημερινή», η επαναφορά αφορά σε οργανική θέση που κατείχε ο υπάλληλος χωρίς όμως το δικαίωμα επανάκτησης καθηκόντων ευθύνης που ενδεχομένως είχε. Οι υπάλληλοι που επανέρχονται, λαμβάνουν τις αποδοχές που λάμβαναν πριν από την αυτοδίκαιη απόλυσή τους, εξαιρουμένων αυτών που συνδέονταν με την άσκηση καθηκόντων ευθύνης.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, όσοι επανέλθουν θα επανατοποθετηθούν σε κενή οργανική θέση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτήθηκαν και εφόσον δεν υπάρχει, ή δεν επαρκούν οι υπάρχουσες, τότε «η διοίκηση θα προβεί σε επανασύσταση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των θέσεων, προκειμένου να επαναφερθούν οι εν λόγω υπάλληλοι, αφού προηγουμένως εξασφαλιστούν οι αναγκαίες προς τούτο πιστώσεις».

Στα 67 θα πρέπει να συνταξιοδοτούνται και οι πρυτάνεις των ΑΕΙ. Σύμφωνα με απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η θητεία τους δεν μπορεί να συνεχιστεί μετά την παρέλευση του ανωτάτου ορίου ηλικίας των 67 ετών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ