ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλατφόρμα για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων του εξωτερικού δημιούργησε η ΑΑΔΕ

Πλατφόρμα για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων του εξωτερικού δημιούργησε η ΑΑΔΕ

Σε αγαστή συνεργασία το υπουργείο Εσωτερικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) υλοποιούν δράσεις που οδηγούν στη διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός Ελληνικής Επικράτειας.

Η ΑΑΔΕ έθεσε σε παραγωγική λειτουργία τη διαδικτυακή υπηρεσία (web service) «Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων εκτός Επικράτειας» μέσω της οποίας το υπουργείο Εσωτερικών θα χρησιμοποιεί τα διαβιβαζόμενα από στοιχεία για τον έλεγχο υποβολής φορολογικών δηλώσεων Ελλήνων εκλογέων εκτός επικράτειας κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος για τους ίδιους ή για συγγενή τους α’ βαθμού, εφόσον πρόκειται για εξαρτώμενο μέλος που δεν έχει συμπληρώσει τα 30 έτη ηλικίας, προκειμένου να εγγραφούν σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Γιατί είναι αυτό απαραίτητο; Σύμφωνα με το Ν. 4648/2019 εκλογείς οι οποίοι την ημέρα των βουλευτικών εκλογών, των εκλογών για την ανάδειξη των μελών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και την ημέρα διεξαγωγής εθνικού δημοψηφίσματος βρίσκονται εκτός της Επικράτειας, μπορούν να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα, αρκεί να είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο δήμου της Ελληνικής Δημοκρατίας και να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρων εξωτερικού είναι οι εκλογείς να έχουν διαμείνει συνολικά δύο έτη εντός της Ελληνικής Επικράτειας κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων 35 ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής και να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών εξαιρούνται του περιορισμού εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει τα 30έτη και έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση συγγενείς α΄ βαθμού κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Λόγω αυτής της πρόβλεψης του νόμου προέκυψε η ανάγκη υποβοήθησης του υπουργείου Εσωτερικών στον έλεγχο της υποβολής φορολογικής δήλωσης κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος των Ελλήνων εκλογέων εκτός επικράτειας ή συγγενών τους α’ βαθμού, εφόσον πρόκειται για εξαρτώμενα μέλη που δεν έχουν συμπληρώσει τα 30 έτη ηλικίας, που αιτούνται να εγγραφούν σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Στη βάση αυτή η ΑΑΔΕ δημιούργησε τη διαδικτυακή υπηρεσία «Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων εκτός Επικράτειας» μέσω της οποίας θα τροφοδοτεί το υπουργείο Εσωτερικών με τα σχετικά στοιχεία.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ