ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μικρότερη σύνταξη λαμβάνουν οι γυναίκες στην Ελλάδα

Μικρότερη σύνταξη λαμβάνουν οι γυναίκες στην Ελλάδα
Pixabay

Οι συντάξεις που πήραν το 2019 οι Ελληνίδες άνω των 65 ετών ήταν κατά μέσο όρο ένα τέταρτο μικρότερες (για την ακρίβεια 24%) σε σχέση με αυτές των Ελλήνων της ίδιας ηλικίας, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat).

Το χάσμα στις συντάξεις ανδρών - γυναικών ήταν μικρότερο στην Ελλάδα σε σχέση με την ΕΕ, όπου ανήλθε στο 29%. Επίσης, η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωσή του στην ΕΕ την τελευταία δεκαετία και συγκεκριμένα κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες (από 37% το 2010) έναντι μείωσης κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες στην ΕΕ (από 34% το 2010).

Το χάσμα στις συντάξεις μεταξύ των δύο φύλων εμφανίζει μεγάλο βαθμό διαφοροποίησης μεταξύ των χωρών της ΕΕ και κυμαίνεται από μόλις 2% στην Εσθονία και 7% στη Δανία έως 44% στο Λουξεμβούργο και 40% στην Ολλανδία και τη Μάλτα.

Η μεγαλύτερη μείωση του χάσματος από το 2010, μετά την Ελλάδα, σημειώθηκε στη Δανία και τη Σλοβενία (11 μονάδες βάσης και για τις δύο χώρες).

Από την άλλη πλευρά υπήρξαν και έξι χώρες, στις οποίες εντάθηκε το χάσμα, με τη μεγαλύτερη αύξηση να σημειώνει η Μάλτα (18 ποσοστιαίες μονάδες).

Ο κίνδυνος φτώχειας των συνταξιούχων αυξήθηκε στο 15,1% έναντι 12,3% που ήταν το 2014.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, το σχετικό ποσοστό κυμαινόταν ως επί το πλείστον από 10% έως 30%. Ποσοστά πάνω από 30% είχαν η Λετονία (54%), η Εσθονία (51%), η Βουλγαρία (36%) και η Λιθουανία (35%).

Στο σύνολο της ΕΕ, το ποσοστό των γυναικών συνταξιούχων σε κίνδυνο φτώχειας ήταν 3-4 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερο από των ανδρών την περίοδο 2010-2019.

Από την άλλη πλευρά, τα χαμηλότερα ποσοστά είχαν το Λουξεμβούργο (7%), η Σλοβακία, η Γαλλία και η Δανία (9%) και η Ελλάδα (10%).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ