ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ζαββός : Περισσότερο αναγκαία από ποτέ τα κεφαλαιοποιητικά συνταξιοδοτικά συστήματα

Ζαββός : Περισσότερο αναγκαία από ποτέ τα κεφαλαιοποιητικά συνταξιοδοτικά συστήματα
INTIME

Τη θέση πως η ενίσχυση των κεφαλαιοποιητικών συνταξιοδοτικών συστημάτων κρίνεται σήμερα περισσότερο αναγκαία από ποτέ ενόψει της γήρανσης του πληθυσμού και του δημογραφικού προβλήματος εξέφρασε ο υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα,  Γιώργος Ζαββός, μιλώντας στο 2ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Ο κ. Ζαββός αναγνώρισε πως τα κεφαλαιοποιητικά συνταξιοδοτικά συστήματα σήμερα πλήττονται από το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, ωστόσο αναφέρθηκε εκτενώς στα θετικά της επαγγελματικής ασφάλιση και ανάλυσε τις κινήσεις που κάνει η κυβέρνηση για την αναβάθμιση του θεσμού.

«Μια πολύ μεγάλη πρόκληση για τα κεφαλαιοποιητικά συνταξιοδοτικά συστήματα σήμερα είναι το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων στο οποίο βρισκόμαστε εδώ και αρκετά χρόνια και φαίνεται ότι θα συνεχιστεί στο επόμενο χρονικό διάστημα. Το περιβάλλον αυτό αλλάζει τη στρατηγική των ταμείων, απομακρύνοντας τις επενδύσεις από καταθέσεις και ομόλογα και στρέφοντάς τις περισσότερο στην κεφαλαιαγορά, καθιστώντας ακόμη μεγαλύτερη την ανάγκη της ορθής διακυβέρνησης και αποτελεσματικής εποπτείας», τόνισε.

Ο κ. Ζαββός είπε πως σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται συζήτηση για την ανάγκη ενίσχυσης των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και έως το 2023 επίκειται η αναθεώρηση της Οδηγίας 2016/2341 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (IORP II), με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των ασφαλισμένων και την εποπτεία των αποταμιεύσεών τους. Κατά τον ίδιο, πρόκληση για την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου αποτελεί η αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών εξελίξεων και η συμβολή της επαγγελματικής ασφάλισης στη βιώσιμη ανάπτυξη.

«Η ψηφιοποίηση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την ενημέρωση των ασφαλισμένων ανά πάσα στιγμή για τις ασφαλιστικές παροχές και την πορεία των επενδύσεών τους και τόσο τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης όσο και οι ασφαλιστικές εταιρίες θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν τα ψηφιακά εργαλεία», είπε ο υφυπουργός και προσέθεσε πως στα πλαίσια των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, μελετώνται κίνητρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε οι επενδύσεις του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα να λαμβάνουν υπόψη κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance Factors – ESG)

Εστιάζοντας στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης ο κ. Ζαββός τόνισε πως το υπουργείο έχει συστήσει ομάδα εργασίας στο υπουργείο Οικονομικών για την νομοθέτηση εθνικών εφαρμοστικών μέτρων του Κανονισμού για το πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν, το λεγόμενο PEPP, το οποίο αποτελεί ασφαλιστικό προϊόν που θα παρέχεται από τις ασφαλιστικές εταιρίες.

«Το PEPP αποτελεί μια καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς θα είναι ένα προϊόν που θα χαρακτηρίζεται από μεγάλη διαφάνεια και πολύ χαμηλό κόστος για τον ασφαλισμένο, καθώς τα θέματα αυτά ρυθμίζονται από Κανονισμό. Ακόμη, έχει το χαρακτηριστικό της φορητότητας, που σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος θα μπορεί να μεταφέρει και να συνεχίσει την ασφάλισή του σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ και αν εγκατασταθεί. Αποτελεί λοιπόν μια ακόμη λύση που μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τον πρώτο πυλώνα και να οδηγήσει σε ενίσχυση του συνταξιοδοτικού εισοδήματος των ασφαλισμένων», είπε.

Για τον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, στον οποίο υπάγονται τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, ξεκαθάρισε πως αν και αρμόδιο είναι το υπουργείο Εργασίας, ωστόσο ο πυλώνας αυτός ενδιαφέρει το υπουργείο Οικονομικών καθόσον τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης διαχειρίζονται επενδύσεις με μεγάλη σημασία για την εθνική οικονομία και κατευθύνουν κεφάλαια στην κεφαλαιαγορά. Στη βάση αυτή αναφέρθηκε στην αναβάθμιση της εποπτείας των επενδύσεων.

«Θεσπίσαμε το νέο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο ενσωματώνει τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, εκσυγχρονίζει το πλαίσιο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και προσαρμόζεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Μεταξύ άλλων, θεσπίσαμε για πρώτη φορά κριτήρια καταλληλότητας για τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των εισηγμένων εταιριών, ενισχύσαμε τα κριτήρια ανεξαρτησίας τους, τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου, αυξήσαμε τις κυρώσεις για τις εταιρίες και τους ορκωτούς ελεγκτές σε περιπτώσεις παραβάσεων, ισχυροποιήσαμε τη συνεργασία Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ΕΛΤΕ, και νομοθετήσαμε κανόνες για την αποτελεσματικότερη προστασία των μετόχων και επενδυτών», σημείωσε σχετικά.

Τέλος, τόνισε πως συστάθηκε ομάδα εργασίας στο υπουργείο Οικονομικών με τη συμμετοχή όλων των παραγόντων της κεφαλαιαγοράς για το σχεδιασμό της στρατηγικής ανάπτυξης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Όπως είπε, οι παράγοντες της κεφαλαιαγοράς έκαναν συγκεκριμένες προτάσεις για κίνητρα προς την κατεύθυνση αυτή, οι οποίες είναι υπό εξέταση για την εφαρμογή τους. Κατά τον κ. Ζαββό, οι βασικοί στόχοι των προτάσεων αυτών είναι οι εξής:

  1. Η αύξηση των εγχώριων μακροχρόνιων επενδύσεων και αποταμιεύσεων φυσικών προσώπων
  2. Η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της αγοράς
  3. Η υποστήριξη της πράσινης ανάπτυξης μέσω της Κεφαλαιαγοράς και η δημιουργία πλαισίου για την άντληση κεφαλαίων «πράσινων» εταιριών και,
  4. Η ανάπτυξη χρηματοοικονομικής παιδείας.

«Όλες αυτές οι δράσεις αποσκοπούν στην προσέλκυση των μακροπρόθεσμων επενδυτών που έχει αυτή τη στιγμή ανάγκη η χώρα μας. Και στους πιο σημαντικούς μακροπρόθεσμους επενδυτές που θα ωφεληθούν από αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμιστικές τομές, συγκαταλέγονται τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης», ανέφερε καταλήγοντας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ