ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιο δύσκολη η ανακοπή αποφάσεων για πλειστηριασμούς

Πιο δύσκολη η ανακοπή αποφάσεων για πλειστηριασμούς
INTIME

Τροπολογία η οποία αφορά στην ανακοπή κατά την εκτέλεση της διαδικασίας πλειστηριασμών ψηφίσθηκε χθες στη Βουλή στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Μισθολόγιο και ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

Με την τροπολογία δίνεται η δυνατότητα σε όποιον έχει έννομο συμφέρον να μπορεί να προχωρεί σε ανακοπή, η οποία θα ασκείται ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου εντός 15 ημερών από την εκτέλεση της πράξης του πλειστηριασμού, όχι όμως μετά τη μεταγραφή της πράξης εξόφλησης.

Συγκεκριμένα, με την τροπολογία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην άσκηση ανακοπής κατά της εκτελεστικής διαδικασίας εκποίησης της περιουσίας του οφειλέτη ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου.

Συγκεκριμένα, καταργείται η δυνατότητα για άσκηση αίτησης αναψηλάφησης, εάν η εκδοθείσα απόφαση αντιβαίνει σε απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία εκδόθηκε, επί αιτήσεως αναιρέσεως, είτε κατά το άρθρο 559 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας είτε κατά το άρθρο 557 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, για ευθεία ή εκ πλαγίου παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου.

Με την τροπολογία ενοποιούνται ουσιαστικά οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 152 του Πτωχευτικού Κώδικα που αναφέρονται στη συζήτηση της ανακοπής και στην έκδοση απόφασης και καταργείται η παράγραφος 6 προκειμένου να λυθούν διαδικαστικά ζητήματα που ανέκυψαν από τη ρύθμιση αυτή.

Εξασφαλίζεται έτσι η εναρμόνιση και η συστηματική συνοχή εντός του πλαισίου τόσο του πτωχευτικού όσο και του αστικού δικονομικού δικαίου, λαμβανομένων υπόψη των γενικών προβλέψεων ως προς τους επιτρεπτούς λόγους άσκησης του εκτάκτου ένδικου μέσου της αναψηλάφησης.

Επιπλέον, καταργείται μεταβατική διάταξη για τις ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας και αφορά στην υποβολή αιτήσεων αναψηλάφησης. Μάλιστα, για λόγους διασφάλισης της ίσης μεταχείρισης προβλέπεται η αναδρομική ισχύς του άρθρου, από τις 6 Νοεμβρίου 2020, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4745/2020.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ