ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πειραιώς: Εξετάζει όλες τις στρατηγικές επιλογές κεφαλαιακής ενίσχυσης

Πειραιώς: Εξετάζει όλες τις στρατηγικές επιλογές κεφαλαιακής ενίσχυσης
INTIME

Στην αποσαφήνιση πως ο Όμιλος Πειραιώς παραμένει πλήρως προσηλωμένος στην εφαρμογή του ήδη δημοσιοποιημένου επιχειρηματικού σχεδίου μετασχηματισμού της τράπεζας, σημαντικό στοιχείο του οποίου αποτελεί η στρατηγική επιτάχυνσης της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων προχώρησε η Πειραιώς Financial Holdings σε ανακοίνωση που εξέδωσε απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, η κεφαλαιακή θέση της τράπεζας και οι δράσεις μείωσης των NPE σχεδιάζεται να ενισχυθούν έως το τέλος του 2021 μέσω ενός συνδυασμού στρατηγικών πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένων δράσεων ενίσχυσης κεφαλαίου περί το 1 δισ. ευρώ(υπεραξία από κρατικά ομόλογα, πώληση δραστηριότητας cards merchant acquiring, συνθετικές τιτλοποιήσεις κλπ) που είναι ήδη σε φάση υλοποίησης, καθώς και συναλλαγών τιτλοποίησης NPE ύψους 7 δισ. ευρώ (projects Phoenix και Vega), οι οποίες βρίσκονται σε τροχιά επιτυχούς ολοκλήρωσης.

«Βασική προτεραιότητα και επιδίωξη της τράπεζας παραμένει η ταχεία αποκλιμάκωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στον ισολογισμό της, αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατόν τόσο το ισχύον πρόγραμμα εγγυήσεων «Ηρακλής» (HAPS), όσο και την αναμενόμενη επέκταση αυτού, όπως και κάθε άλλο πιθανό διαθέσιμο σχήμα στο μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος Πειραιώς εξετάζει, σχεδιάζει και αναλύει διαρκώς όλες τις διαθέσιμες στρατηγικές επιλογές κεφαλαιακής ενίσχυσής του και έχει κάνει τις αναγκαίες προετοιμασίες προκειμένου να είναι σε θέση να επωφεληθεί εγκαίρως από κάθε ευνοϊκή συγκυρία που θα παρουσιαστεί στις αγορές, ενώ παράλληλα δρομολογεί σειρά πρόσθετων πρωτοβουλιών για τη μεγιστοποίηση της αξίας προς το συμφέρον των μετόχων του, με στόχο την πλήρη εξυγίανσή του», αναφέρει η ανακοίνωση.

Στο σημείο αυτό υπογραμμίζεται πως μία επιλογή που εξετάζεται είναι και η μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με δυνατότητα συμμετοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), παράλληλα με ιδιώτες επενδυτές, εάν και όταν το επιτρέψει η σχετική νομοθεσία και λάβει σχετική απόφαση το ΤΧΣ για τη συμμετοχή του και το ύψος αυτής. «Μέχρι στιγμής, δεν έχει ληφθεί πάντως εταιρική απόφαση για υλοποίηση κάποιας από τις παραπάνω εξεταζόμενες πιθανές επιλογές», ξεκαθαρίζεται στην ανακοίνωση.

Επίσης σημειώνεται πως η Τράπεζα Πειραιώς θα ενημερώσει την επενδυτική κοινότητα μόλις υπάρξει κάτι απτό και συγκεκριμένο σχετικά με στρατηγικές κινήσεις ή αποφάσεις ή συναλλαγές που θα έχουν λάβει τις αναγκαίες εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανά της, όπως ορίζει το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

«Η Πειραιώς Financial Holdings συνεργάζεται με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου και του νομοθετημένου σκοπού του, διατηρεί διαρκή επικοινωνία με τις συστημικές Τράπεζες προκειμένου να αξιολογούνται προτάσεις και εναλλακτικές που εξυπηρετούν στη διατήρηση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος», τονίζεται σχετικά.

Τέλος, διευκρινίζεται πως η δημοσιοποίηση των ετήσιων αποτελεσμάτων 2020 του Ομίλου προγραμματίζεται περί τα μέσα Μαρτίου 2021 και θα συνοδεύεται από αναλυτική ενημέρωση για την εξέλιξη και το στάδιο υλοποίησης των δράσεων ενίσχυσης κεφαλαίων που είχαν δημοσιοποιηθεί με την ανακοίνωση της 23.11.2020.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ