ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ζαββός στο Fin Forum: Μέσα στις επόμενες ημέρες το αίτημα παράτασης του «Ηρακλή»

Ζαββός στο Fin Forum: Μέσα στις επόμενες ημέρες το αίτημα παράτασης του «Ηρακλή»

Στην αποκάλυψη πως το ελληνικό αίτημα για την 18μηνη παράταση του προγράμματος «Ηρακλής» θα κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στις επόμενες ημέρες προχώρησε ο υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, Γιωργος Ζαββός, μιλώντας στα πλαίσια του πρώτου FIN FORUM.

Ο κ. Ζαββός τόνισε ότι η μεταρρύθμιση του «Ηρακλή» ήταν καταλύτης της κυβερνητικής προσπάθειας. Ο πρώτος γύρος τιτλοποιήσεων κόκκινων δανείων πέτυχε, μέσα σε μόλις ένα χρόνο από την υιοθέτησή του, την μείωση των κόκκινων δανείων κατά 32 δισ. ευρώ, με τη μαζική συμμετοχή των 4 συστημικών τραπεζών, χωρίς καμία επιβάρυνση για τον Έλληνα φορολογούμενο. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε μείωση του συνολικού αποθέματος κόκκινων δανείων κατά 40%.

Όπως εξήγησε, ο «Ηρακλής» είναι μία συστημική λύση για τη μείωση των κόκκινων δανείων και μία σημαντική επιτυχία της κυβέρνησης, αφού μέσα σε 13 μήνες από την εφαρμογή του προγράμματος έγιναν όσα δεν είχαν γίνει τα πέντε προηγούμενα χρόνια. Οι ελληνικές τράπεζες ξαναγίνονται επενδύσιμες και ανεβαίνουν επενδυτική βαθμίδα, γεγονός που έχει κομβικό ρόλο στην πιστοληπτική αναβάθμιση της χώρας, πρόσθεσε. Προσελκύονται επενδύσεις από το εξωτερικό, κάτι που αποτυπώνεται ως ανάπτυξη της οικονομίας, τόνωση της απασχόλησης με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και βελτίωση των εισοδημάτων, ενώ παράλληλα ενισχύεται η κεφαλαιακή βάση των ελληνικών τραπεζών.

Ο κ. Ζαββός υπενθύμισε ότι τα παραπάνω πλεονεκτήματα οφείλονται στη χρηματοοικονομική και τεχνική δομή του «Ηρακλή». Πρώτον, ο μηχανισμός αποτελεί μια συστημική λύση και λειτουργεί με αποτιμήσεις που καθορίζουν οι αγορές. Δεύτερον, προβλέπει μηδενική στάθμιση κινδύνου στα κεφάλαια των τραπεζών, λόγω της εγγύησης του Δημοσίου για το senior τμήμα των δανείων. Τρίτον, δεν επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο. Τέταρτον, το ελληνικό Δημόσιο εισπράττει έσοδα από την προμήθεια για την παροχή της εγγύησης. Πέμπτον, προβλέπει δικλείδες ασφαλείας αντιστάθμισης κινδύνου μέσω της έκδοσης Credit Default Swaps (CDS) για κάθε τιτλοποίηση. Έκτον, οι επιπτώσεις στα κεφάλαια των τραπεζών είναι μικρές, ενώ τα οφέλη μεγάλα.

Οι τιτλοποιήσεις του προγράμματος «Ηρακλής» δεν συνέβαλαν μόνο στη μείωση των κόκκινων δανείων και την κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών. Ο «Ηρακλής» “έβγαλε” τις ελληνικές τράπεζες στις διεθνείς αγορές και ανεβάζει την επενδυτική τους βαθμίδα. Το γεγονός ότι πέτυχε ο «Ηρακλής» σημαίνει ότι πρακτικά οι ελληνικές τράπεζες αναβαθμίστηκαν. Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε η δευτερογενής αγορά τιτλοποιημένων δανείων, με βάθος σήμερα γύρω στα 90 δισ. ευρώ. Όλα αυτά έφεραν την ελληνική αγορά και τις ελληνικές τράπεζες στο προσκήνιο και, σήμερα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και να προχωρούν σε εκδόσεις ομολόγων.

Ερωτηθείς για την επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά ομολόγων και το πως θα μπορούσε αυτή να επηρεάσει τον «Ηρακλή», ο υφυπουργός Οικονομικών εκτίμησε πως μια ενδεχόμενη άνοδος των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων δεν θα επηρέαζε το εγγυητικό σχήμα του «Ηρακλή».

«Ο Ηρακλής είναι γερό σκαρί», είπε χαρακτηριστικά. Τεκμηρίωσε δε την απάντηση του στη βάση των πενταετών ασφαλίστρων κινδύνου (CDS), τα οποία έχουν επιδείξει μεγαλύτερη σταθερότητα τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με τη διακύμανση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων.

«Η πορεία των σχετικών τιμών τις τελευταίες ημέρες έδειξε μια απεμπλοκή. Δηλαδή ενώ οι τιμές των κρατικών ομολόγων έπεσαν κάπως, οι τιμές των CDS έμειναν σταθερές. Ακριβώς αυτή η σταθερότητα των CDS αντανακλά την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των αγορών στις κινήσεις της κυβέρνησης και στη ταχύτατη και αποτελεσματική μείωση των κόκκινων δανείων στους ισολογισμούς των ελληνικών τραπεζών», είπε ο κ. Ζαββός.

Στο σημείο αυτό είπε πως ο «Ηρακλής» άρχισε να λειτουργεί μέσα στην κρίση σε συνθήκες δυσκολότερες από τις σημερινές. Δηλαδή σε επίπεδα αρκετά υψηλότερων αποδόσεων κρατικών και τραπεζικών ομολόγων και CDS.

«Εάν θέλετε την εκτίμησή μου ο «Ηρακλής» θα συνέχιζε να λειτουργεί κανονικά , ακόμη και σε μια ενδεχόμενη μελλοντική επιδείνωση της αγοράς ομολόγων, κάτι για το οποίο δεν έχουμε κυριολεκτικά καμία ένδειξη, ούτε μπορεί κανείς να το προδικάσει», είπε σχετικά.

Τέλος, ο κ. Ζαββός εκτίμησε πως η ΕΚΤ θα είναι παρούσα και δεν θα επιτρέψει να εκτραχυνθεί η κατάσταση στην αγορά ομολόγων εν μέσω της πανδημίας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ