ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επανυπολογισμός συντάξεων: Αυξήσεις για περισσότερους από 250.000 δικαιούχους

Επανυπολογισμός συντάξεων: Αυξήσεις για περισσότερους από 250.000 δικαιούχους
Pixabay

Συνταξιούχοι με τουλάχιστον 30 έτη ασφάλισης αναμένεται να έχουν αυξήσεις ως και 16,82% σε σύγκριση με τις ανταποδοτικές συντάξεις βάσει του πρώτου επανυπολογισμού που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», περισσότεροι από 250.000 παλαιοί συνταξιούχοι -πριν από τον Μάιο του 2016- βάσει των ποσοστών αναπλήρωσης του νόμου Βρούτση (4670/2020), θα λάβουν αυξήσεις λόγω του επανυπολογισμού.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις είναι στο συντελεστή της 40ετίας και αναμένεται να καταβληθούν στους δικαιούχους μετά τον Μάιο.

Οι αυξήσεις «ξεκλειδώνουν» με την απόφαση για τον επανυπολογισμό που θα γίνει στις συντάξεις των παλαιών συνταξιούχων, την οποία πρόκειται να υπογράψει ο υφυπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου, ώστε στη συνέχεια ο ΕΦΚΑ να βγάλει και τα νέα, αυξημένα ποσά.

Με την υπουργική απόφαση, η οποία θα ορίζει την όλη διαδικασία εφαρμογής των αυξημένων συντελεστών «κλείνει ο κύκλος των επανυπολογισμών και αποκαθίστανται οι αδικίες των χαμηλών συντελεστών αναπλήρωσης του προηγούμενου νόμου 4387/2016 για όσους είχαν πολλά χρόνια ασφάλισης», αναφέρει σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας.

Επισημαίνεται ότι η νέα υπουργική απόφαση αφορά κύριες συντάξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (εκτός του πρώην ΟΓΑ), οι οποίες είτε έχουν ήδη επανυπολογιστεί είτε εκκρεμεί ο επανυπολογισμός τους.

Σημειώνεται ότι έχει προηγηθεί η απόφαση για τον επανυπολογισμό που θα έχουν οι νέοι από 13/5/2016 και μετά συνταξιούχοι και όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, οι αυξήσεις θα δοθούν πρώτα στους νέους και μετά στους παλαιούς συνταξιούχους.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η βασική διαφορά ανάμεσα σε νέους και παλαιούς συνταξιούχους είναι ότι οι νέοι από 13/5/2016 έως και 30/9/2019 συνταξιούχοι θα πάρουν τις αυξήσεις σε μία δόση (π.χ. αν προκύπτει αύξηση 100 ευρώ θα πληρωθεί ολόκληρη από τον Απρίλιο) ενώ οι παλαιοί θα πάρουν την αύξηση σε 5 δόσεις, δηλαδή τα 100 ευρώ θα δοθούν σε πέντε δόσεις των 20 ευρώ ετησίως. Τα δε αναδρομικά των αυξήσεων εκκινούν από τον Οκτώβριο του 2019 και μετά.

Στους νέους και στους παλαιούς συνταξιούχους θα πληρωθούν όλα σε μία δόση (π.χ. από Οκτώβριο 2019 ως και Μάρτιο 2021, αναδρομικά 17 μηνών). Η διαφορά είναι ότι οι νέοι θα πάρουν αναδρομικά όλη την αύξηση, δηλαδή 100 ευρώ το μήνα για 17 μήνες, ίσον 1.700 ευρώ αναδρομικά, ενώ οι παλαιοί θα πάρουν μόνον τα αναδρομικά από την πρώτη δόση της αύξησης, δηλαδή 20 ευρώ για 17 μήνες, ίσον 340 ευρώ αναδρομικά. Ο διαχωρισμός για νέους και παλαιούς ως προς τις δόσεις των αυξήσεων ισχύει από το νόμο 4387 και διατηρήθηκε με τον νέο νόμο.

Παραδείγματα

Για παράδειγμα, συνταξιούχος με 40 χρόνια ασφάλισης, που η αρχική του σύνταξη υπολογίστηκε με μισθό 2.000 ευρώ, έχει με τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου ανταποδοτική σύνταξη 856 ευρώ, ενώ με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση η ανταποδοτική σύνταξη θα αυξηθεί στα 1.000 ευρώ, γιατί ο συντελεστής αναπλήρωσης ήταν 42,8% και πήγε στο 50%. Η αύξηση που παίρνει είναι 144 ευρώ, δηλαδή κατά 16,82%. Μαζί με την εθνική σύνταξη των 384 ευρώ, ο συνταξιούχος θα παίρνει 1.384 ευρώ μικτά, αντί 1.240 ευρώ που έχει τώρα.

Αν ο συνταξιούχος έχει προσωπική διαφορά 80 ευρώ από τον επανυπολογισμό Κατρούγκαλου, τότε τα 80 ευρώ από την αύξηση των 144 ευρώ θα συμψηφιστούν με την προσωπική διαφορά, η οποία και θα μηδενιστεί, και τα υπόλοιπα 64 ευρώ θα είναι καθαρή αύξηση στην τσέπη. Αν η προσωπική διαφορά υπερβαίνει την αύξηση και είναι έστω 200 ευρώ, τότε τα 144 ευρώ της αύξησης θα μειώσουν ισόποδα την προσωπική διαφορά και θα δημιουργηθεί μια νέα, μικρότερη προσωπική διαφορά μόλις 56 ευρώ (αντί 200 ευρώ) για το συνταξιούχο.

Τι προβλέπει η απόφαση του επανυπολογισμού

Σύμφωνα με την απόφαση που αποκαλύπτει ο «Ελεύθερος Τύπος»:

  • O επανυπολογισμός αφορά σε κύριες συντάξεις Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (εκτός του πρώην ΟΓΑ), ως προς το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης.
  • Η αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης θα γίνει με τις ίδιες συντάξιμες αποδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον πρώτο επανυπολογισμό με αναγωγή τους στις 31 Μαΐου 2016 και για το Δημόσιο έως 12 Μαΐου 2016.
  • Ειδικά για τις καταβαλλόμενες συντάξεις του τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων, ως συντάξιμος μισθός ορίζεται το ποσό των 1.146,32€ και για την ειδική προσαύξηση, ως συντάξιμος μισθός ορίζεται το ποσό των 1.524,60€. Για τον τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών, ως συντάξιμος μισθός ορίζεται το ποσό των 1.562,10€. Για τον τομέα Ασφάλισης Νομικών, του πρώην ΕΤΑΑ, ως συντάξιμος μισθός ορίζεται το ποσό των 1.232,09€.
  • Σε περίπτωση συνταξιούχων που κατέβαλλαν εισφορές ανώτερες από τις προβλεπόμενες στο κοινό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης από 01.10.2019 λαμβάνεται υπόψη η επιπλέον εισφορά για το διάστημα που αυτή καταβαλλόταν, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 30 και 94 παρ. 4 και 5 του ν. 4387/2016.
  • Σε περίπτωση συνταξιούχων κατά την 12η Μαΐου 2016 που ελάμβαναν περισσότερες της μίας κύριες συντάξεις από εντασσόμενους στον e-ΕΦΚΑ φορείς, η δεύτερη σύνταξη αναπροσαρμόζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30 (επανυπολογίζεται ως προσαύξηση με 0,075%).
  • Αν το καταβαλλόμενο καθαρό προ φόρου ποσό των συντάξεων την 12η Μαΐου 2016 είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα εθνικής, ανταποδοτικής και τυχόν προσωπικής διαφοράς του νέου επανυπολογισμού, τότε το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στο δικαιούχο ως θετική προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του με την εκάστοτε αύξηση των συντάξεων.
  • Στην περίπτωση που λόγω των αυξημένων συντελεστών αναπλήρωσης προκύπτει αυξημένο ποσό στο δικαιούχο, σε σχέση με ό,τι ελάμβανε προ της 30ής Σεπτεμβρίου 2019, τότε το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της τυχόν πρόσθετης διαφοράς που προκύπτει, για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και σταδιακά ισόποσα κατ’ έτος έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.
  • Αν το καταβαλλόμενο καθαρό προ φόρου ποσό των συντάξεων την 12η Μαΐου 2016 είναι μικρότερο από το νέο άθροισμα εθνικής, ανταποδοτικής και τυχόν προσωπικής διαφοράς, τότε συνεχίζει να καταβάλλεται η αρνητική προσωπική διαφορά (αύξηση) που καταβαλλόταν μέχρι την 30.09.2019 και παράλληλα χορηγείται το ένα πέμπτο της πρόσθετης αύξησης που προκύπτει, για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και σταδιακά ισόποσα κατ’ έτος έως την 31η Δεκεμβρίου 2024. Σε αυτήν την περίπτωση δηλαδή ο συνταξιούχος θα έχει νέα αύξηση πέραν αυτής που κέρδισε στον πρώτο επανυπολογισμό.
  • Τα αναδρομικά ποσά που προκύπτουν από τη νέα αναπροσαρμογή για το χρονικό διάστημα από 01.10.2019 έως και τη δημοσίευση της απόφασης αυτής χορηγούνται εφάπαξ.
Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

ΔΗΜΟΦΙΛΗ