ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τροπολογία «πασπαρτού» κατέθεσε το ΥΠΟΙΚ στη Βουλή

Τροπολογία «πασπαρτού» κατέθεσε το ΥΠΟΙΚ στη Βουλή
INTIME

Ζητήματα για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, για το ακατάσχετο παροχών που δίνονται σε πληττόμενους από τον κορωνοϊό, διατάξεις για τις ειδικές εκκαθαρίσεις, αλλά και για τον υπερμειωμένο ΦΠΑ στα είδη ατομικής υγιεινής, περιλαμβάνει τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στο νομοσχέδιο «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και ρύθμιση συναφών θεμάτων».

Με την εν λόγω τροπολογία:

  • Ρυθμίζονται ζητήματα που συνδέονται με την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.
  • Επεκτείνεται σε τρία έτη από δύο που ίσχυε η προθεσμία εντός της οποίας το τα έργα που έχουν κατασκευασθεί μέχρι τις 28-7-2011. στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχεία, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού μπορεί να λάβουν παραχώρηση χρήσης.
  • Επικαιροποιείται η έννοια των δαπανών λειτουργίας της επιχείρησης που λαμβάνονται υπόψη και αφαιρούνται ως έξοδα διαχείρισης πριν από τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης των πιστωτών από τον ειδικό διαχειριστή. Προστίθενται στις εν λόγω δαπάνες όλες οι γένει αδιακρίτως φύσεως και αιτίας απαιτήσεις και αποζημιώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας.
  • Προβλέπεται το αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο για την ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID
  • Παρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης της (31.03.2021) και έως την 30η Ιουνίου 2021, η ισχύς της διάταξης ως προς την άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση τον κορωνοϊού COVID -19.
  • Παρατείνεται εκ νέου, από τη λήξη της (30η Απριλίου 2021), έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021 η ισχύς εφαρμογής του υπερμειωμένου συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 6%, στα είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας (ιατρικές μάσκες και γάντια, σαπούνι, αντισηπτικά, αιθυλική αλκοόλη) τον Κώδικα ΦΠΑ.
  • Προβλέπεται η δωρεά 10 ασθενοφόρων από το υπουργείο Οικονομικών για την εξυπηρέτηση αναγκών τον Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).
  • Προβλέπεται πως το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει την κατά νόμο αποζημίωση στους πρώην εργαζομένους της - ευρισκόμενης υπό ειδική εκκαθάριση - Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων που απολύθηκαν και εν συνεχεία συνταξιοδοτήθηκαν.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ