ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι απαντά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο CNN Greece για την αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς

Τι απαντά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο CNN Greece για την αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς
European Union

Το Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) δείχνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως το «ρυθμιστή» των αποφάσεων για την αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς,  απαντώντας σε ερωτήματα που τέθηκαν από το CNN Greece. Την ίδια στιγμή, ευρωπαϊκές πηγές δηλώνουν στο CNN Greece πως οι αποφάσεις του ΤΧΣ θα πρέπει να βασίζονται στο τρίπτυχο προστασία της δημόσιας περιουσίας, ελαχιστοποίηση του κινδύνου για τον Έλληνα πολίτη και μη στρέβλωση του ανταγωνισμού στον τραπεζικό τομέα.

Το CNN Greece απευθύνθηκε στις αρμόδιες διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την διαδικασία και τους όρους διεξαγωγής της αύξησης κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς. Η Κομισιόν έκρινε πως αρμόδια να απαντήσει στα ερωτήματα μας είναι η Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG COMP).

Εκπρόσωπος της DG COMP τοποθετήθηκε ως εξής, στα ερωτήματα του CNN Greece:

«Η Επιτροπή παρακολουθεί με προσοχή την αύξηση κεφαλαίου που πρόσφατα εκκίνησε η Τράπεζα Πειραιώς, αλλά και την πρόθεση του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) να συμμετάσχει σε αυτήν την αύξηση κεφαλαίου.

Η Επιτροπή κατανοεί ότι η αύξηση του κεφαλαίου έχει σχεδιαστεί ως μια διαδικασία που θα γίνει με όρους αγοράς (market-driven process ) και ότι η τράπεζα αναμένει σημαντική συμμετοχή από ιδιώτες επενδυτές.

Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι ο πρόσφατα τροποποιημένος νόμος για το ΤΧΣ επιτρέπει στο Ταμείο να συμμετέχει, μαζί με ιδιώτες επενδυτές, σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ελληνικών τραπεζών, στις οποίες το ΤΧΣ έχει μετοχικό μερίδιο, στο βαθμό που τέτοιες παρεμβάσεις πραγματοποιούνται με όρους αγοράς (carried out on market terms), δηλαδή υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τους ιδιώτες επενδυτές.

Σε γενικές γραμμές, εάν ένα Κράτος Μέλος παρεμβαίνει με τρόπο που θα παρενέβαινε και ο ιδιώτης επενδυτής, και αμείβεται (remunerated ) για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει με τρόπο που θα αποδεχόταν ένας ιδιώτης επενδυτής, τέτοιες παρεμβάσεις δεν αποτελούν κρατική ενίσχυση.

Εναπόκειται στο κράτος μέλος να αξιολογήσει εάν ένα μέτρο περιλαμβάνει κρατική ενίσχυση που πρέπει να κοινοποιηθεί και να εγκριθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ».

Για το ίδιο θέμα ευρωπαϊκές πηγές ανέφεραν στο CNN Greece πως οι ελληνικές αρχές έχουν τροποποιήσει πολλές φορές το νόμο που διέπει τη λειτουργία του ΤΧΣ όλα αυτά τα χρόνια με στόχο την επίτευξη του σκοπού του ΤΧΣ, για διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων.

«Ο νόμος ορίζει ότι, για την επίτευξη αυτού του στόχου, το ΤΧΣ θα πρέπει να διαχειρίζεται το κεφάλαιο και τα περιουσιακά του στοιχεία με τρόπο που προστατεύει την αξία της περιουσίας του, θα ελαχιστοποιεί τους κινδύνους για τον Έλληνα πολίτη και δεν θα εμποδίζει ή θα στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στον τραπεζικό τομέα (the Fund should manage its capital and assets in a manner that protects the value of its assets, minimizes risks to the Greek citizen and does not hinder or distort competition in the banking sector)», ανέφεραν με νόημα οι εν λόγω πηγές.

Από τις παραπάνω απαντήσεις προκύπτει πως η ευθύνη των αποφάσεων για την αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς και συγκεκριμένα για το πως θα επηρεάσει την επένδυση των Ελλήνων φορολογουμένων, εναπόκειται αποκλειστικά στο ΤΧΣ, το οποίο εκ του νόμου έχει συγκεκριμένη εντολή.

Ακόμη, προκύπτει πως η αύξηση κεφαλαίου δεν θα πρέπει να επηρεάσει τον ανταγωνισμό στον τραπεζικό τομέα και πως θα πρέπει να διεξαχθεί με όρους που θα συνάδουν με τους όρους της αγοράς.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ