ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρεμβάσεις για ταχύτερες πληρωμές των αγροτικών παραγωγών

Παρεμβάσεις για ταχύτερες πληρωμές των αγροτικών παραγωγών
INTIME

Τον δρόμο της ψήφισης από τη Βουλή πήρε το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την προστασία των παραγωγών από αθέμιτες πρακτικές, μετά την εισαγωγή του στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. 

Από τις σημαντικότερες διατάξεις του νομοσχεδίου είναι αυτές που προβλέπουν ότι αλλοιώσιμα προϊόντα θα εξοφλούνται σε 30 μέρες και τα λοιπά γεωργικά προϊόντα θα εξοφλούνται σε 60 μέρες, καθώς μέχρι σήμερα διαπιστώνονται αργοπορίες στην εξόφληση προϊόντων που υπερβαίνουν ακόμα και τους έξι μήνες.

Το υπουργείο σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει πως μπαίνει «τέλος σε μία μεγάλη αδικία, η οποία συνιστά ταυτόχρονα μία από τις μεγαλύτερες πηγές ανασφάλειας για τους παραγωγούς σε ολόκληρη τη χώρα», τονίζοντας πως οι ανισορροπίες στη διαπραγματευτική ισχύ μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που παρουσιάζονται συχνά οδηγούν σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όπως οι συμβατικοί όροι προς όφελος των αγοραστών, ιδιαίτερα των μεγάλων σουπερμάρκετ που αντίκεινται στην καλή πίστη.

Υπογραμμίζει δε ότι η αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την παραγωγή γεωργικών προϊόντων, αφού «βασίζεται σε βιολογικές διεργασίες, σε καιρικές συνθήκες κ.λπ., καθιστά ακόμη πιο επιβεβλημένη την προστασία των παραγωγών και των μεταποιητών».

Το σχέδιο νόμου αφορά όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (παραγωγοί, αγοραστές) που συμμετέχουν στην αγροτική εφοδιαστική αλυσίδα («από το αγρόκτημα στο πιρούνι») των γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που μεταποιούνται για να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα. Με βάση το νομοσχέδιο, οι αλλαγές που προωθούνται καλύπτουν όλους τους παραγωγούς. Με τον νέο νόμο επιδιώκεται η ενσωμάτωση κοινοτικής Οδηγίας.

Αρμόδιες Αρχές για εφαρμογή του νόμου και την επιβολή κυρώσεων ορίζονται η Επιτροπή Καταπολέμησης Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών, της οποίας προΐσταται πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία θα παραλαμβάνει όλες τις καταγγελίες, καθώς και η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Κάθε Αρχή επιβολής, εφόσον διαπιστώνει παράβαση, μπορεί μεταξύ άλλων με απόφασή της, σωρευτικά ή διαζευκτικά

α) να απευθύνει συστάσεις σε περίπτωση παράβασης,
β) να υποχρεώσει στην παύση της παράβασης και στην παράλειψη αυτής στο μέλλον, γ) να επιβάλει τη λήψη μέτρων προς συμμόρφωση,
δ) να επιβάλει στους αγοραστές που υπέπεσαν στην παράβαση πρόστιμο που ανέρχεται μέχρι ποσοστού 1,5% του συνολικού κύκλου εργασιών τους κατά το οικονομικό έτος που προηγείται της σχετικής απόφασης και, εφόσον είναι υπότροποι ή η διαπιστωθείσα παράβαση προκαλεί ιδιαίτερα σημαντική διαταραχή στην αγορά, να επιβάλει πρόστιμο που ανέρχεται μέχρι ποσοστού 3% του συνολικού κύκλου εργασιών τους κατά το οικονομικό έτος που προηγείται της σχετικής απόφασης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ