ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατάργηση προστίμων για νόθευση πετρελαίου θέρμανσης

Κατάργηση προστίμων για νόθευση πετρελαίου θέρμανσης
INTIME

Διάταξη που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που κατατέθηκε χθες στη Βουλή προβλέπει την κατάργηση της επιβολής της κύρωσης του διοικητικού προστίμου από τον υπουργό Ανάπτυξης για την παράβαση νόθευσης, διάθεσης, χρησιμοποίησης ή μεταφοράς του πετρελαίου θέρμανσης για άλλες, εκτός από θέρμανση, χρήσεις.

Η διάταξη για την κατάργηση της δυνατότητας επιβολής του προβλεπόμενου προστίμου, σε πρόσωπα που κάνουν παράνομη χρήση ή μεταφορά πετρελαίου θέρμανσης αναφέρει τα εξής:

«Ρύθμιση για τις κυρώσεις στη διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 35 ν. 2093/1992

Στην παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 2093/1992 (Α’ 181), περί της επιβολής προστίμου και από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης νόθευσης, διάθεσης, χρησιμοποίησης ή μεταφοράς του πετρελαίου θέρμανσης για άλλες εκτός από θέρμανση χρήσεις, διαγράφεται το τρίτο εδάφιο, τροποποιείται το τέταρτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο νόθευση, διάθεση, χρησιμοποίηση ή μεταφορά του πετρελαίου θέρμανσης για άλλες, εκτός από θέρμανση, χρήσεις. Οι παραβάτες υπόκεινται στις κυρώσεις των άρθρ. 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160 Α`), όπως ισχύουν, επιφυλασσομένων και των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του Τελωνειακού Κώδικα.

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης πετρελαίου θέρμανσης αντί πετρελαίου κίνησης για την κυκλοφορία οχήματος ή λειτουργία μηχανήματος, επιβάλλεται στον κάτοχο αυτού, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργείου, αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος ή λειτουργίας του μηχανήματος για ένα έτος. Σε περίπτωση υποτροπής η άδεια αφαιρείται οριστικά».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ