ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα γλυτώσετε από τεκμήρια και έκτακτη εισφορά

Πώς θα γλυτώσετε από τεκμήρια και έκτακτη εισφορά

Πουλήσατε μετοχές πριν από το 2010, είχατε έσοδα από τόκους ή εισπράξατε ποσά από την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και έχετε ανάγκη να καλυφθείτε σήμερα από τα τεκμήρια της εφορίας; Μπορείτε να δηλώσετε τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία ως αναλωθέν κεφάλαιο και να γλυτώσετε τα τεκμήρια, χωρίς να κινδυνεύετε να επιβαρυνθείτε με έκτακτες εισφορές.

Το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην αποσαφήνιση πως δεν επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης σε εισοδήματα που αποκτήθηκαν πριν από το 2010 (οικονομικό 2011), ακόμη και αν δηλωθούν εκ των υστέρων.

Ειδικότερα, διευκρινιστική απόφαση που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής αναφέρει αρχικά πως με βάση τους νόμους 3986/2011 και 4305/2014 επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ των φυσικών προσώπων που προέκυψαν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως και 2014 και δηλώνονται με τις δηλώσεις των αντίστοιχων οικονομικών ετών 2011-2015, αλλά και στα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη 2015 και 2016.

Εν συνεχεία η απόφαση ξεκαθαρίζει πως εισοδήματα παλαιότερων ετών, που αποκτήθηκαν πριν από την επιβολή της εισφοράς και δεν ήταν υποχρεωτικό να δηλωθούν, δύνανται να δηλώνονται εκπρόθεσμα στο πρώτο μη παραγεγραμμένο έτος, που σήμερα είναι η χρήση 2010 (οικονομικό 2011), στου οποίου τα εισοδήματα άρχισε να επιβάλλεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Όπως διευκρινίζεται η δυνατότητα αυτή έχει δοθεί, διότι κάποια εισοδήματα που δεν είχαν υποχρέωση να δηλωθούν και συνεπώς δεν καθιστούν παράβαση για τον φορολογούμενο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ληφθούν υπόψη κατά το σχηματισμό κεφαλαίων προηγούμενων ετών.

Αναλυτικά πρόκειται για εισοδήματα από μερίσματα, πώληση μετοχών, τόκους, αλλά και ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα, αλλά καλύπτουν τεκμήρια, όπως η εκποίηση περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με τον κ. Πιτσιλή κατ' ανάλογη εφαρμογή η εξαίρεση αυτή ισχύει και για την έκτακτη εφάπαξ εισφορά στα εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ του ν. 3833/2010 και για την εισφορά στα εισοδήματα πάνω από 60.000 του ν. 3758/2009.

Να τονισθεί πως τα παραπάνω εισοδήματα από μερίσματα, πώληση μετοχών, τόκους, κ.α., όχι μόνον δεν βαρύνονται με τις προαναφερθείσες έκτατες εισφορές, αλλά μπορούν και να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τεκμήρια, γλυτώνοντας έτσι τους φορολογουμένους από την πληρωμή υπέρογκων φόρων εισοδήματος.

Το μόνο που χρειάζεται είναι ο φορολογούμενος να δηλώσει τα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους, κ.α., ως «αναλωθέν κεφάλαιο παρελθόντων ετών» στον πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης, είτε στον κωδικό 787 (που αφορά τον ίδιο) είτε στον κωδικό 788 (που αφορά τη σύζυγο) και με τον τρόπο αυτό να υπερκαλύψει την πρόσθετη διαφορά τεκμαρτού εισοδήματος που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ