ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: 50.000 επιτόπιους ελέγχους - 15.000 «ραβασάκια» από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις

ΑΑΔΕ: 50.000 επιτόπιους ελέγχους - 15.000 «ραβασάκια» από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις
INTIME

Ο περιορισμός της φοροδιαφυγής και η μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων βρίσκονται στο επίκεντρο του προγράμματος της φορολογικής διοίκησης για το 2021.

Για να πετύχει το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχει δημιουργήσει ο κορωνοϊός, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει καταρτήσει ειδικό σχέδιο, βασιζόμενη τόσο στην ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προηγούμενων ετών και ιδιαίτερα του τελευταίου.

Η εμπειρία που αποκτήθηκε κατά το προηγούμενο έτος, στη διαχείριση κρίσεων, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη νέων εργαλείων και μεθόδων εργασίας, αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία η ΑΑΔΕ προτάσσει στόχους και έργα για το 2021.

Στο σκέλος των εσόδων στόχος της ΑΑΔΕ είναι να πετύχει εφέτος εισπράξεις προ επιστροφών φόρων 49,685 δισ. ευρώ και εισπράξεις τουλάχιστον 2,1 δισ. ευρώ, έναντι του παλαιού ληξιπρόθεσμου χρέους φορολογουμένων προς τη φορολογική διοίκηση.

Για να πετύχει το στόχο αυτό η ΑΑΔΕ επιστρατεύει μεταξύ άλλων τα εξής:

 1. Αυτοματοποιημένο σύστημα ενημέρωσης οφειλετών για τήρηση ρυθμίσεων.
 2. Τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ, TΑXIS, TAXIΣNET, ICISNET, ELENXIS με το νέο πληροφοριακό σύστημα αυτοματοποίησης της είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών (EISPRAXIS).
 3. Την ολοκλήρωση τουλάχιστον 23.000 φορολογικών ελέγχων από τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες.
 4. Τη συνολική βεβαίωση από διενεργηθέντες ελέγχους και διασταυρώσεις εντός του έτους 2021 1,3 δισ. ευρώ, εξαιρουμένων των αυτοτελών φορολογικών προστίμων.
 5. Τη διενέργεια από τις ΥΕΔΔΕ τουλάχιστον 800 υποθέσεων ερευνών.
 6. Την έκδοση 15.000 πράξεων διοικητικού ή εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου κατόπιν διενέργειας ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.
 7. Τη διενέργεια διασταυρώσεων για εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων.
 8. Τη διενέργεια 46.720 μερικών επιτόπιων ελέγχων από ΔΟΥ και ΥΕΔΔΕ.
 9. Την ολοκλήρωση Λειτουργίας myDATA.
 10. Την υποστήριξη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
 11. Τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με την ΑΑΔΕ.
 12. Τη διενέργεια τουλάχιστον 44.000 ελέγχων δίωξης από τα Τελωνεία και 22.000 ελέγχων δίωξης από τις ΚΟΕ.
 13. Τη διενέργεια 12.400 εκ των υστέρων ελέγχων από τα Τελωνεία και τις ΕΛΥΤ.
 14. Τη διενέργεια τουλάχιστον 9.000 τελωνειακών ελέγχων με τη χρήση αυτοκινούμενων συστημάτων ελέγχου X-RAY.
 15. Την αναβάθμιση κριτηρίων του Τελωνειακού Risk Analysis.
 16. Τον έλεγχο της λειτουργικότητας του συστήματος και διαδικασιών εντοπισμού νοθευμένων αλκοολούχων (LOTIFY) και καταγραφή απαιτήσεων για την ΑΑΔΕ.
 17. Τον εξοπλισμό των τελωνείων με ειδικά μέσα και την υιοθέτηση διαδικασίας βιντεοσκόπησης τελωνειακών ελέγχων δίωξης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ