ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος πρόεδρος του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου

Ο Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος πρόεδρος του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου
Intime News

Με απόφαση του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Παναγιώτη Τσακλόγλου, o Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος είναι ο νέος πρόεδρος του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου  (ΝΑΤ).

Με απόφαση του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Παναγιώτη Τσακλόγλου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΥΟΔΔ 335/26.4.2021) διορίζεται ο κ. Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος ως πρόεδρος του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ).

Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος

Ο κ. Τσαγκαρόπουλος είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και μέχρι πρότινος ήταν Α’ Υποδιοικητής του e-EΦΚΑ.

Ο Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος είναι Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω ειδικευμένος σε
εργατασφαλιστικά και σε διαφορές Δημοσίου Δικαίου.


Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών δραστηριοποιείται για
περισσότερα από 24 χρόνια στον κλάδο των νομικών υπηρεσιών, από τα οποία για
12 χρόνια υπηρέτησε ως Δικαστικός Πληρεξούσιος Α΄ του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους.


Είναι Εκλεγμένος Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου
Πειραιά (ΔΣΠ), Υπεύθυνος της Επιτροπής Φορολογικών και Ασφαλιστικών
Υποθέσεων του ΔΣΠ και Επιστημονικός Υπεύθυνος στα προγράμματα εκπαίδευσης
Δικηγόρων για θέματα συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία
Προσωπικών Δεδομένων.


Είναι Νομικός Σύμβουλος Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Ξενοδοχειακού
Επιμελητηρίου της Ελλάδος και άλλων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ για εξειδικευμένα ζητήματα
του Διοικητικού Δικαίου, του Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης και του Εργατικού
Δικαίου.


Έχει εκτεταμένη εμπειρία σε θέσεις ευθύνης και προϋπηρεσία σε θέσεις με
αντικείμενο -μεταξύ άλλων- την άσκηση εποπτείας και ελέγχου σε Τραπεζικά
ιδρύματα και ΔΕΚΟ, την επεξεργασία και τον έλεγχο αναπτυξιακών και λοιπών
κοινοτικών προγραμμάτων, Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και
δημοσίων συμβάσεων.


Έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος εννέα Υπουργών και έχει υπηρετήσει με τις
ανωτέρω ιδιότητες στα Υπουργεία Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Μεταφορών, Παιδείας,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.


Είναι άριστος γνώστης των δομών της δημόσιας διοίκησης και έχει αναπτύξει
εξειδικευμένες γνώσεις στην νομοπαρασκευή, καθώς έχει επεξεργαστεί σχέδια
νόμων και κανονιστικό πλαίσιο για το ασφαλιστικό, τα εργασιακά, το ΕΣΠΑ, την
προστασία περιβάλλοντος και την χωροταξία.


Αρθρογραφεί σχετικά με τα ζητήματα της Κοινωνικής Ασφάλισης και της Εργασίας σε
επιστημονικά περιοδικά, στον ημερήσιο και Κυριακάτικο τύπο και σε διαδικτυακούς
χώρους ενημέρωσης ενώ παράλληλα συμμετέχει ως Εργατολόγος τακτικά σε
τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές ενημερωτικές εκπομπές.


Είναι Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς.


Ήταν Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ανώνυμης Εταιρείας Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Κοινωνικής Ασφάλισης με την επωνυμία Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. .
Υπήρξε Μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, του Συμβουλίου Κοινωνικής
Ασφάλισης και του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθηνών Πειραιώς.
Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα συνεδρίων Επιστημονικών Φορέων, ενώσεων και
Κέντρων με εισηγήσεις στα ζητήματα εξειδίκευσης του, ενώ επιμελείται και
παρουσιάζει εκπαιδευτικά σεμινάρια εργατασφαλιστικού δικαίου.


Έχει εκπροσωπήσει τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, την Ελληνική
Οδοντιατρική Ομοσπονδία, την Πανελλήνια Ένωση Μαχόμενων Δικηγόρων,
Συνταξιουχικές Οργανώσεις και λοιπά επαγγελματικά σωματεία, επιχειρήσεις,
πιστωτικά ιδρύματα και συνδέσμους εταιρειών.


Ομιλεί Γαλλικά, Αγγλικά, Ιταλικά.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ