ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η κυβέρνηση επαναφέρει το φορολογικό πιστοποιητικό

Η κυβέρνηση επαναφέρει το φορολογικό πιστοποιητικό

Να προχωρήσει στην επαναφορά της χρήσης του φορολογικού πιστοποιητικού, το οποίο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών δεν ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2016, εξετάζει η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη το φορολογικό πιστοποιητικό συμβάλει στην αύξηση των φορολογικών εσόδων, καθώς ο υφιστάμενος φορολογικός μηχανισμός δεν έχει την δυνατότητα να καλύψει τα προβλήματα που καλύπτει το φορολογικό πιστοποιητικό.

Η κυβέρνηση θέλει ο ελεγκτικός μηχανισμός να στραφεί σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής οι οποίες παραγράφονται σε λίγο καιρό και στη βάση αυτή θέλει να επαναφέρει το φορολογικό πιστοποιητικό, ώστε να διασφαλίσει τη φορολογική συμμόρφωση, χωρίς να «σπαταλήσει» πόρους της φορολογικής διοίκησης.

Σημειώνεται πως το πιστοποιητικό αφορά στις Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ), στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, των οποίων οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές και γραφεία ορκωτών. Από την υποχρέωση εξαιρούνται εταιρείες με ακαθάριστα έσοδα μέχρι των 150.000 ευρώ ετησίως.

Στους υπόχρεους για τους οποίους δεν είχε εκδοθεί πιστοποιητικό επιβαλλόταν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 πρόστιμο από 5.000 ευρώ έως και 40.000 ευρώ ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα που είχαν πραγματοποιήσει.

Πρέπει να σημειωθεί πως η κατάργηση του πιστοποιητικού ήταν αίτημα πολλών ΑΕ και ΕΠΕ, καθώς η έκδοση του συνεπάγεται σημαντικό κόστος για τις επιχειρήσεις.

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) έχει διεξάγει έρευνα για την εφαρμογή του θεσμού του φορολογικού πιστοποιητικού για την περίοδο 2011-2014. Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία και αφορούσε κατά μέσο όρο 4.500 επιχειρήσεις ανά χρήση. Για την ανάλυση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ως έτος βάσης το 2010.

Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας έχουν ως εξής:

  • Ο βαθμός συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με το φορολογικό πιστοποιητικό ανήλθε σε ποσοστό 92%.
  • Διευρύνθηκε η ετήσια φορολογική βάση κατά 1,46 δισ. ευρώ κατά μέσο όρο στην τετραετία 2011 -2014 (έτος βάσης 2010) με το όφελος για το Δημόσιο να ανέρχεται σε ποσό περίπου 400 εκατ. ευρώ ετησίως. Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης σε σχέση με το 2010 ανέρχεται σε περίπου επιπλέον 1,2% του ΑΕΠ για την τετραετία.
  • Για το σύνολο της τετραετίας 2011-2014, προέκυψαν παρατηρήσεις στις σχετικές εκθέσεις των νομίμων ελεγκτών τουλάχιστον 165 εκατ. ευρώ, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις, προς επιπλέον καταλογισμό καθώς και οι μη ποσοτικοποιημένες παρατηρήσεις από τις οποίες ενδεχομένως να προκύψουν επιπλέον φόροι.
  • Η διατήρηση αυξημένων δηλωθεισών φορολογικών αναμορφώσεων σε σχέση με το 2010, επιδρά ευνοϊκά στην πορεία των φορολογικών εσόδων, δεδομένου ότι είτε πληρώνεται πρόσθετος φόρος εισοδήματος (κερδοφόρες εταιρείες) είτε μειώνονται οι μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες (ζημιογόνες εταιρείες) προκύπτει ωφέλεια για τα φορολογικά έσοδα.
  • Παρά τη συνεχιζόμενη ύφεση, ενισχύεται η πορεία των φορολογικών εσόδων και μειώνεται ο χρονικός ορίζοντας είσπραξής τους λόγω της συχνότητας των ελέγχων φορολογικής συμμόρφωσης (ετήσιοι).
  • Οι ελεγχόμενες εταιρείες είναι σε θέση να προσδιορίζουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια στις οικονομικές καταστάσεις τους, μειώνοντας σημαντικά την ανάγκη για «προβλέψεις» φόρων ανέλεγκτων χρήσεων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ