ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στους φόρους κατοχής ακινήτων συγχωνευμένων επιχειρήσεων

Τι αλλάζει στους φόρους κατοχής ακινήτων συγχωνευμένων επιχειρήσεων
Pixabay

Οδηγίες για την αντιμετώπιση θεμάτων φορολογίας κατοχής ακινήτων νομικών προσώπων που έχουν μετασχηματιστεί έδωσε με εγκύκλιό του ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής.

Στην εγκύκλιο ξεκαθαρίζεται πως «για τις ανάγκες της υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) και τη σύνθεση δηλώσεων – έκδοση πράξεων προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ για τα έτη έως και 2021 καθώς και για την υποβολή δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων για τα νομικά πρόσωπα τα οποία συγχωνεύθηκαν ή μετασχηματίσθηκαν και το οικείο συμβόλαιο ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού συντάχθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους της σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού και είναι ιδιοκτήτες ακινήτων κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους αυτού, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας διακοπής που έχει καταχωρηθεί στο Φορολογικό Μητρώο, είτε είναι η ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού είτε η ημερομηνία ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου αυτών (Α.Φ.Μ.) δύναται να χρησιμοποιείται για το έτος αυτό για την υποβολή των ως άνω δηλώσεων».

«Στην περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί οι προαναφερόμενες δηλώσεις, λόγω της αναδρομικής καταχώρησης στο Μητρώο της διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, αυτές υποβάλλονται στην αρμόδια εφορία, συνοδευμένες από τη σύμβαση ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού», σημειώνεται, επίσης, στην ίδια εγκύκλιο.

«Εφόσον το τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους φορολογουμένους της αρμόδιας εφορίας διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις και ως ημερομηνία διακοπής των μετασχηματιζομένων επιχειρήσεων έχει καταχωρηθεί στο Φορολογικό Μητρώο η ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού, ενημερώνει το Τμήμα ΙΑ΄ της Διεύθυνσης Ελέγχων καθώς και τη Διεύθυνση Επιχειρησιακών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ, προκειμένου από κοινού να δοθούν οδηγίες στη ΔΟΥ τόσο ως προς τη διαχείριση του ΑΦΜ του νομικού προσώπου όσο και ως προς την εφαρμογή της διαδικασίας για τη σύνθεση της δήλωσης – έκδοση της πράξης προσδιορισμού του φόρου, όπως αυτή ισχύει για τα νομικά πρόσωπα που έχουν διακόψει τις εργασίες τους», τονίζεται τέλος στην εγκύκλιο της ΑΑΔΕ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ