ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ρύθμισης χρεών σε πολλαπλές δόσεις

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ρύθμισης χρεών σε πολλαπλές δόσεις
Unsplash

Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας Eξωδικαστικού Mηχανισμού στις αρχές Ιουνίου, σήμανε ταυτόχρονα την έναρξη ρύθμισης οφειλών φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, μέσω πολυάριθμων δόσεων που φτάνουν ως και τις 420 ανά περίπτωση.

Πώς όμως ακριβώς γίνεται αυτό και ποιοι μπορούν να αιτηθούν την ένταξη τους στο μηχανισμό και συνεπώς στις δόσεις;

Προκειμένου λοιπόν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα να ρυθμίσουν οφειλές σε δημόσιο και τράπεζες, λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού: Μια πλατφόρμα, μέσω της οποίας ο αιτών ρυθμίζει τα χρέη του σε δόσεις που θα κρίνει ειδικός αλγόριθμος, αφού προηγουμένως υπολογίσει όλα τα δεδομένα της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη. Παράλληλα και αξίζει να τονιστεί, μπορεί να προκύψει και κούρεμα του χρέους του οφειλετών, πάντα βέβαια υπό προϋποθέσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

 1. Τα χρέη στο σύνολό τους, προς όλους δηλαδή τους πιστωτές, πρέπει να είναι το λιγότερο 10.000 ευρώ.
 2. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και διεκπεραιώνεται μέσα σε περίπου δύο μήνες.
 1. Το αποτέλεσμα μιας αίτησης, μπορεί να βγάλει ρύθμιση χρέους σε 240, ακόμα και 420 δόσεις.
 2. Το minimum ποσό μηνιαίας δόσης είναι 50 ευρώ, ενώ η κάθε δόση, επιβαρύνεται με επιτόκιο που κυμαίνεται στο 5% για το δημόσιο και το 3,75% για τις τράπεζες.
 3. Αν ο οφειλέτης, ύστερα από την ηλεκτρονική εξέταση και διασταύρωση όλων των οικονομικών του στοιχείων, βρεθεί ότι ίσα που εξασφαλίζει τις λεγόμενες δαπάνες διαβίωσης, δικαιούται μερική διαγραφή του χρέους του και κυρίως αν η αξία της περιουσίας του είναι μικρότερη από το συνολικό ύψος των οφειλών του.
 4. Το εν λόγω κούρεμα, φτάνει ως το 95% για πρόστιμα του δημοσίου, 85% για προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και 75% για το καθεαυτό κεφάλαιο. Να τονιστεί εδώ, ότι δεν προβλέπεται κούρεμα για Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών. Επίσης, το κούρεμα οφειλής προς τράπεζες, φτάνει ως το 80% του κεφαλαίου, ενώ οι τραπεζικοί τόκοι μπορούν να κουρευτούν άνευ ορίου.
 5. Δεν μπορείτε να αιτηθείτε, αν το 90% του συνολικού σας χρέους αφορά οφειλή σε μία και μόνο τράπεζα.
 6. Αντίθετα, μπορείτε να αιτηθείτε αν έχετε οφειλές μόνο προς το δημόσιο, όπως πχ εφορία ή ασφαλιστικά ταμεία.
 7. Υπάρχει ηλικιακό όριο ρύθμισης οφειλών απέναντι σε τράπεζες για τα φυσικά πρόσωπα και είναι τα 85 έτη, εκτός και εμφανιστεί ως εγγυητής κάποιος νεώτερος ηλικιακά.
 8. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε, ότι οι τράπεζες δεν είναι υποχρεωμένες να δεχθούν την ρύθμιση που θα βγάλει ο εξωδικαστικός μηχανισμός.
 9. Αν για οποιοδήποτε λόγο, ο οφειλέτης δε μπορέσει να είναι συνεπής στη δόση του για 2 συνεχόμενους μήνες, τότε η ρύθμιση χάνεται και δεν ισχύει πλέον.
 10. Μην μπερδέψετε τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό ο οποίος οδηγεί στη ρύθμιση δόσεων, με την Εξυγίανση και Αναδιάρθρωση της επιχείρησης σας, είναι 2 διαφορετικά εργαλεία ρύθμισης οφειλών. Η Εξυγίανση και Αναδιάρθρωση, αφορά σε κατάρτιση έκθεσης για την κατάσταση της επιχείρησής σας από Εμπειρογνώμονα και περιλαμβάνει οπωσδήποτε κατάθεση σχεδίου συμφωνίας αναδιάρθρωσης οφειλών, το οποίο στη συνέχεια, πρέπει μάλιστα να επικυρωθεί στο δικαστήριο.
 11. Συνεπώς, αν έχετε μεγάλη επιχείρηση και μεγάλη οφειλή, καλύτερα θα ήταν να ενταχθείτε στην Εξυγίανση και Αναδιάρθρωση και να μια προετοιμάστε μια σωστή μελέτη βιωσιμότητας.
 12. Οι αιτούντες, μπορούν να εντάξουν σε ρύθμιση όλες τις οφειλές που έχουν μέχρι και την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος.
 13. Καθώς αναστέλλονται με την αίτηση οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης και η διενέργεια πλειστηριασμών, είναι σημαντικό οι οφειλέτες να προβούν εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες.

O Δημήτρης Δημητρίου είναι CEO της εταιρείας ορκωτών λογιστών CPA

ΔΗΜΟΦΙΛΗ