ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με ποσοστό 42,30% η Reggeborgh στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ μετά την ΑΜΚ- Που θα διατεθούν τα κεφάλαια

Με ποσοστό 42,30% η Reggeborgh στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ μετά την ΑΜΚ- Που θα διατεθούν τα κεφάλαια

Το 42,30% της ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα βρεθεί να κατέχει η Reggeborgh Invest B.V μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 120,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, με την παραδοχή ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα συμμετάσχουν με βάση τις δηλώσεις τους στην ΑΜΚ, τα ποσοστά τους μετά την αύξηση θα διαμορφωθούν ως εξής:

  • Reggeborgh Invest B.V. από το 27,34% το ποσοστό μετά την ΑΜΚ θα ανέλθει στο 42,30%.
  • Greenhill Investments Limited από το 25,58% το ποσοστό μετά την ΑΜΚ θα υποχωρήσει στο 20,32%.
  • ATLAS N.V. από το 9,80% το ποσοστό μετά την ΑΜΚ θα ανέλθει στο 7,78%.
  • Λοιποί Μέτοχοι το ποσοστό μετά την ΑΜΚ θα ανέλθει από το 37,28% στο 29,60%.

Στο ενημερωτικό σημειώνεται πως η Reggeborgh Invest B.V με την από 7.4.2021 επιστολή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει δηλώσει ότι δεσμεύεται να συμμετάσχει στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ εξασκώντας πλήρως τα δικαιώματα συμμετοχής της όπως απορρέουν από την παρούσα μετοχική σύνθεση.

Ταυτόχρονα και στην περίπτωση κατά την οποία μέτοχοι της εταιρείας δεν ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα τους, θα αιτηθεί στο διοικητικό συμβούλιο αγορά επιπρόσθετων μετοχών που θα προκύψουν από τυχόν αδιάθετα δικαιώματα μετόχων σύμφωνα με διαδικασία που θα ορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Η συμμετοχή στην αύξηση με εξάσκηση ίδιων δικαιωμάτων και εξάσκηση τυχών αδιάθετων δικαιωμάτων θα γίνει μέχρι του συνολικού ποσού των 50 εκατ. ευρώ. Στην περίπτωση κατά την οποία εξασκηθούν πλήρως τα δικαιώματα ψήφου από τους υφιστάμενους μετόχους η Reggeborgh Invest B.V. δεν θα αναλάβει επιπρόσθετη συμμετοχή. Η παραπάνω πρόθεση/δέσμευση δεν εμποδίζει την Reggeborgh InvestB.V. να αγοράσει επιπρόσθετες μετοχές και/η να συμμετέχει στην αγοραπωλησία δικαιωμάτων στο μέλλον, εφόσον κριθεί ότι οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στην επενδυτική της φιλοσοφία.

Οι εκτιμώμενες δαπάνες της έκδοσης αναμένεται να ανέλθουν σε 1,6 εκατ. ευρώ περίπου. Υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης, και μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων εξόδων έκδοσης τα υπόλοιπα 118,9 εκατ. ευρώ θα διατεθούν και κατά σειρά προτεραιότητας ως εξής:

  1. Ποσό περίπου 98,6 εκατ. ευρώ για τη συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, εντός 3 μηνών από την ολοκλήρωση της αύξησης. Ποσό 50 εκατ. ευρώ θα πάει για την αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου ύψους 50 εκατ. εκατ. ευρώ, το οποίο αντλήθηκε στις 17.05.2021 για την κάλυψη βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων ή και εξόδων δραστηριοτήτων του εξωτερικού. Από το ποσό των 50 εκατ. ευρώ μέχρι και σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί από την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ τα 31,8 εκατ. ευρώ, τα οποία κατανέμονται 10,4 εκατ. ευρώ προς διεθνή έργα φωτοβολταϊκό πάρκων και 21,4 εκατ. ευρώ προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς προμηθευτές και υπεργολάβους στην ελληνική αγορά.Το υπολειπόμενο ποσό 48,6 εκατ. ευρώ σε συνδυασμό με τα 18,2 εκατ. ευρώ που παραμένουν αχρησιμοποίητα απότο προαναφερθέν ομολογιακό δάνειο θα διατεθούν για την κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από την έξοδό της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και των θυγατρικών της (BIOSAR AUSTRALIA PTY LTD, BIOSAR ENERGY (UK) LTD και BIOSAR BRAZIL –ENERGIA RENOVAVEL LTDA) από δραστηριότητες φωτοβολταϊκών εξωτερικού και για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ προς προμηθευτές και υπεργολάβους στην ελληνική αγορά.
  2. Ποσό περίπου 20,3 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εντός 12-18 μηνών. Το σύνολο των κεφαλαίων που θα επενδυθούν στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα διατεθεί, αναλόγως των ευκαιριών και των αναγκών που θα προκύψουν σε αυτήν την αγορά,η οποία αναμένεται να προσελκύσει σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια τα επόμενα χρόνια, για τους παρακάτω σκοπούς:
  • Εξαγορά, απόκτηση ή συμπλήρωση συμμετοχής σε εταιρείες ειδικού σκοπού που κατέχουν ώριμες άδειεςέργων ΑΠΕ, είτε έτοιμων προς κατασκευή είτε ευρισκόμενων στο τελικό στάδιο έκδοσης αυτών, είτε που βρίσκονται εν λειτουργία.
  • Χρηματοδότηση αναπτυξιακών δαπανών όπως για παράδειγμα μελέτες, άδειες και engineering, στο πλαίσιοτων εταιρειών ειδικού σκοπού Enercoplan & Sofrano, οι οποίες έχουν άδειες για την ανάπτυξη αιολικών άρκων ισχύος έως 496 MW στην κεντρική και νότια Εύβοια, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στις προαναφερθείσες εταιρείες ειδικού σκοπού.
  • Συμπλήρωση ιδίας συμμετοχής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στις εταιρείες ειδικού σκοπού «Ανεμοδομική ΑΕΕ» και «Πουνέντης ΑΕΕ» που αναπτύσσουν αιολικά πάρκα ισχύος 46,2 MWκαι 42 ΜW αντιστοίχως, στα Άγραφα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ