ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψάλτης: «Η Alpha Bank να καταστεί ενεργός φορέας προόδου»

Ψάλτης: «Η Alpha Bank να καταστεί ενεργός φορέας προόδου»

Την ετοιμότητα και την ευελιξία που επέδειξε η Alpha Bank, κατά το 2020, να σταθεί στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας, παρά τη γενικευμένη αβεβαιότητα που προκάλεσε η πανδημία, υπογράμμισε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ο CEO του Ομίλου Βασίλης Ψάλτης.

Παράλληλα, παρουσίασε μία σειρά από σημαντικά επιτεύγματα και καθοριστικές στρατηγικές κινήσεις της τράπεζας που την τοποθέτησαν σε θέση σηματωρού στην αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Αναλυτικά, ο κ. Ψάλτης αναφέρθηκε στα σημαντικότερα γεγονότα που επέτρεψαν στην Alpha Bank να απαλλαγεί από τα βαρίδια της πολυετούς οικονομικής κρίσης και να μετατραπεί σε μία νέα, υγιή και εξωστρεφή τράπεζα. Σε αυτά απαρίθμησε την ολοκλήρωση του Project Galaxy, τιτλοποίησης-ορόσημο που εξυγίανε δραστικά τον ισολογισμό της και αποτελεί εφαλτήριο για την επιστροφή της σε τροχιά ισχυρής κερδοφορίας, την πρόοδο του εταιρικού της μετασχηματισμού, την επιτάχυνση του εκσυγχρονισμού της για την παροχή νέων υψηλού επιπέδου προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες καθώς και τη διαμόρφωση ενός νέου περιβάλλοντος εργασίας που επιβραβεύει την παραγωγικότητα, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα των εργαζομένων.

Όσον αφορά στις χρηματοοικονομικές επιδόσεις της Alpha Bank, ανέφερε ότι το 2020, η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας ενισχύθηκε, με τον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) να διαμορφώνεται σε 17,3% και τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) να ανέρχεται σε 18,4%, στο τέλος Δεκεμβρίου 2020, παρέχοντας απόθεμα κεφαλαίων ύψους 2 δισ. ευρώ έναντι του ελάχιστου απαιτούμενου εποπτικού ορίου (OCR) 14%.

«Προς αυτή την κατεύθυνση, συνέβαλε η άκρως επιτυχημένη έκδοση ομολόγου Tier II, ύψους 500 εκατ. ευρώ το Φεβρουάριο του 2020, κίνηση που επαναλάβαμε και την τρέχουσα χρονιά, με νέα έκδοση Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ, εξασφαλίζοντας την ισχυρή κεφαλαιακή δομή της Τράπεζας και επιτυγχάνοντας Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) ύψους 16,9%, λαμβανομένης υπόψη της επίπτωσης της Συναλλαγής Galaxy» επεσήμανε ο CEO και υπογράμμισε ότι τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα συνέχισαν να μειώνονται το 2020.

Επίσης, σημείωσε ότι η Τράπεζα πέτυχε ισχυρή λειτουργική επίδοση, με τα Κέρδη της Μετά από Φόρους να διαμορφώνονται σε 103,7 εκατ. ευρώ το 2020, παρά τη λήψη πρόσθετων προβλέψεων ύψους 283 εκατ. ευρώ που επέβαλαν οι δυσμενείς συνθήκες της πανδημίας.

Ο κ. Ψάλτης χαρακτήρισε σημαντική τη στήριξη που παρείχε η Alpha BankBank στην ελληνική οικονομία κατά το 2020, μέσα από μέσα από μέτρα αναστολής καταβολής οφειλών εξυπηρετούμενων δανειακών υποχρεώσεων τόσο επιχειρήσεων, όσο και ιδιωτών, τα οποία ανήλθαν σε 5,5 δισ. ευρώ

Αναφέρθηκε επίσης και στην επιτυχία της πρόσφατης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 800 εκατ. ευρώ, της πρώτης με της πρώτης με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα μετά το 2008.

«Η κεφαλαιακή ενίσχυση είναι ένα θεμελιώδες τμήμα του νέου Στρατηγικού μας Σχεδίου, το οποίο και θα μας δώσει τη δυνατότητα, την περίοδο 2021: να αξιοποιήσουμε το προβάδισμα της πρώτης κίνησης, εδραιώνοντας θέση σηματωρού στις επιχειρηματικές επενδύσεις που θα κινητοποιηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, να βελτιώσουμε την σηματωρού στις επιχειρηματικές επενδύσεις που θα κινητοποιηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, να βελτιώσουμε την κερδοφορία μας, επιτυγχάνοντας Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 10%, καθώς και να ενισχύσουμε τις πηγές εσόδων μας κερδοφορία μας, επιτυγχάνοντας Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 10%, καθώς και να ενισχύσουμε τις πηγές εσόδων μας με στρατηγικές κινήσεις, όπως η συνεργασία μας με την Generali και η επανατοποθέτηση των διεθνών μας δραστηριοτήτων», τόνισε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η τράπεζα θα συνεχίσει με την ίδια προσήλωση και αποφασιστικότητα, «με έναν και μόνον στόχο: τη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους, τους Πελάτες και τη χώρα μας».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Alpha Bank κ. Βασίλειος Ράπανος τόνισε μεταξύ άλλων πως «η Alpha Bank ανταποκρίθηκε με μεγάλη επιτυχία στο περιβάλλον αβεβαιότητας που δημιούργησε η πανδημία, επαναβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στην πορεία ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας»

«Ιδιαίτερα εντυπωσιακή», συνέχισε ο κ. Ράπανος, «ήταν η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πανδημία, με την υιοθέτηση του προγράμματος “Next Generation EU” (NGEU), τον Ιούλιο 2020, ύψους Ευρώ 750 δισ.», με σκοπό αφενός, την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας και αφετέρου, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας μετά από την πανδημική κρίση.

«Για την Ελλάδα, η αξιοποίηση των κεφαλαίων του προγράμματος NGEU ύψους Ευρώ 32 δισ. θα γίνει μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με στόχο την υψηλή και βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την κοινωνική συνοχή».

Επομένως, σύμφωνα με τον κ. Ράπανο, «η ταχεία ενεργοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την απορρόφηση των κεφαλαιακών πόρων που δικαιούται η Ελλάδα από το NGEU μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας, ώστε να διασφαλίζεται το αξιόχρεο της χώρας χωρίς την ανάγκη επιστροφής στις αυστηρές πολιτικές λιτότητας του παρελθόντος που θα εγκλώβιζαν τη χώρα σε στασιμότητα», αλλά «δεν θα πρέπει, βεβαίως, να αποσιωπήσουμε το γεγονός ότι οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι παραμένουν, παρά το γεγονός ότι η επεκτατική πολιτική κατά το 2020 και το 2021 αποτελεί γενικευμένο φαινόμενο».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ