ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΒΕΑ: Πιστοποιήθηκε για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ΕΒΕΑ: Πιστοποιήθηκε για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
INTIME NEWS / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), ένας από τους κορυφαίους φορείς στο ελληνικό επιχειρείν επαναπιστοποίήθηκε από την TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Συγκεκριμένα, το Επιμελητήριο επαναπιστοποιήθηκε με βάση το ISO 9001:2015, το οποίο αφορά στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Το Πεδίο Εφαρμογής της πιστοποίησης αφορά στην παροχή του συνόλου των υπηρεσιών του ΕΒΕΑ που πραγματοποιούνται από τις Διευθύνσεις Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων καθώς και των Διευθύνσεων Διοικητικού Οικονομικού, Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Επιμελητηρίου.

Επιπλέον, το ΕΒΕΑ επιθεωρήθηκε σχετικά με την υποστήριξη των μελών του Επιμελητηρίου και των συναλλασσόμενων με αυτό καθώς και για τη Διαχείριση των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως, πέρα από την υπηρεσία πιστοποίησης, η συνεργασία του ΕΒΕΑ με την TÜV HELLAS (TÜV NORD) επεκτείνεται και στην υλοποίηση προγράμματος Κατάρτισης και Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων 1.250 εργαζομένων στον κλάδο του φαρμάκου. Το πρόγραμμα αφορά στις ειδικότητες του ιατρικού επισκέπτη, του στελέχους διαχείρισης αποθήκης, του πωλητή, του στελέχους διεθνούς και εξαγωγικού εμπορίου καθώς και του στελέχους διαχείρισης ποιότητας και διάθεσης φαρμάκων.

Το εν λόγω έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» ενώ η διαδικασία πιστοποίησης είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17024.

Το ΕΒΕΑ, ως κοινωνικός εταίρος, παίζει κομβικό ρόλο στην προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου και της βιομηχανίας. Μεταξύ άλλων, σκοπός του Επιμελητηρίου είναι η παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων, για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου, προς την Πολιτεία με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς του και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας.

Επίσης, το ΕΒΕΑ φροντίζει για την παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου προς τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο.

Η κυρία Μαρία Πιτσίκα, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TÜV HELLAS (TÜV NORD) τόνισε σχετικά: «Ο ρόλος και η σημασία του ΕΒΕΑ στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας είναι αδιαμφησβήτητος. Και η διαχείριση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών, τόσο εσωτερικά όσο και απέναντι στα μέλη και τους συναλλασσόμενους με το επιμελητήριο λειτουργεί καταλυτικά. Η πολυετής και άριστη συνεργασία της TÜV HELLAS (TÜV NORD) με το ΕΒΕΑ αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης απέναντι στο φορέα μας ενώ ταυτόχρονα μας κάνει υπερήφανους καθώς συνδράμουμε στο έργο που επιτελεί προς όφελος ολόκληρης της ελληνικής οικονομίας».

Η κυρία Σπυριδούλα Γεωργοπούλου, Γενική Διευθύντρια του ΕΒΕΑ ανέφερε ότι: «Πρώτη προτεραιότητα για το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών αποτελεί η ολοκληρωμένη και ποιοτική υποστήριξη των μελών του Επιμελητηρίου μας αλλά και γενικότερα των συναλασσομένων μας. Και η σχετική πιστοποίηση που λάβαμε, από τον κορυφαίο φορέα στην Ελλάδα, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της αναβαθμισμένης ποιότητας αλλά και των ορθών διαδικασιών που έχουμε υιοθετήσει και εφαρμόζουμε.

Το ΕΒΕΑ δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των επιχειρήσεων μελών του, καθώς και γενικότερα όλων των ελληνικών επιχειρήσεων και η πολυετής συνεργασία με την TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια αυτή».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ