ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εθνική Τράπεζα: Τι σημαίνουν οι νέες, Open Banking υπηρεσίες

Εθνική Τράπεζα: Τι σημαίνουν οι νέες, Open Banking υπηρεσίες

Μια σειρά από καινοτόμες Open Banking λύσεις που στηρίζονται στις API υπηρεσίες παρουσίασε πρόσφατα η Εθνική Τράπεζα.

Όπως αναφέρει ο κ. Γιώργος Μαρίνου, Διευθυντής Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εθνικής Τράπεζας, με τον όρο Open Banking εννοούμε τη δυνατότητα που δίνουν οι τράπεζες σε πελάτες και συνεργάτες τους να συνδέονται άμεσα (κυρίως με τη χρήση APIs) με τα τραπεζικά συστήματα ώστε να αυτοματοποιούν τη λειτουργία τους αλλά και να ενσωματώνουν τραπεζικές εργασίες στα user journeys των χρηστών τους.

Όπως εξηγεί ο κ. Μαρίνου, είναι μια προσπάθεια προσαρμογής των τραπεζικών εργασιών σε ένα περιβάλλον που γίνεται ολοένα περισσότερο ψηφιακό και διασυνδεδεμένο.

Ιδιώτες, επιχειρήσεις, οργανισμοί αλλά και η ίδια η πολιτεία πλέον, διαθέτουν δημόσια interfaces για υπηρεσίες και δεδομένα διευκολύνοντας την επικοινωνία και τη σύνδεση με τα συστήματα και τις εφαρμογές τους.

Η δυνατότητα μας να συμμετέχουμε ενεργά σ’ αυτό το περιβάλλον, θα γίνεται ολοένα και περισσότερο καθοριστική για την αξία που παράγουμε.
Ειδικά μάλιστα για τις τράπεζες που είναι αναπόσπαστο μέρος της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, η συμμετοχή τους εκτός από επωφελής για τις ίδιες είναι και αναγκαία για την λειτουργία της οικονομίας.

Αυτή η ανάγκη οδήγησε πριν μερικά χρόνια στη θεσμοθέτηση των κανόνων και δεσμεύσεων που ρυθμίζουν την προσαρμογή του τραπεζικού συστήματος στο ενοποιημένο περιβάλλον ψηφιακών υπηρεσιών, μέσα από την Ευρωπαϊκή οδηγία Payment Services Directive 2 (PSD2).

Ανάλογα με τον επιχειρηματικό προσανατολισμό, και την τεχνολογική ετοιμότητα της, κάθε τράπεζα προσαρμόστηκε στην οδηγία παρέχοντας μια γκάμα API services που μπορεί να κυμαίνονται από μια ελάχιστη υλοποίηση (που προβλέπεται από την οδηγία) έως ένα πλήρες σύνολο υπηρεσιών και δυνατοτήτων που μπορεί να υπερκαλύπτουν τις υπηρεσίες που παρέχει η τράπεζα στα υπόλοιπα ψηφιακά ή φυσικά κανάλια της.

«Στην Εθνική Τράπεζα πιστεύουμε ότι οι υπηρεσίες Open Banking είναι ένα ακόμα βήμα στην εξέλιξη των τραπεζικών υπηρεσιών, συμπληρωματικό στα υπόλοιπα δίκτυα της τράπεζας και για αυτό επενδύουμε συστηματικά στην ανάπτυξη τους.

Το πλήθος και η ποιότητα των APIs που διαθέτουμε στους πελάτες και στους συνεργάτες μας ξεπερνάει κατά πολύ το μέσο όρο της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς και αυτός είναι ένα από τους λόγους που αναγνωριζόμαστε σαν Open Banking champions σε Ευρωπαϊκό επίπεδο», τονίζει χαρακτηριστικά.

Το σύνολο τους είναι διαθέσιμο μέσα από την Open Banking πλατφόρμα της Εθνικής Τράπεζας μας στο https://developer.nbg.gr που μάλιστα τα τελευταία χρόνια θεωρείται υλοποίηση αναφοράς και αναγνωρίζεται σαν πρότυπο.

Ως προς τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας αυτής, όπως αναφέρει ο κ. Μαρίνου, «η Open Banking πλατφόρμα μας είναι ουσιαστικά ένα πείραμα που ξεκίνησε με στόχο να καλλιεργήσει μια τάση τεχνολογικής εξωστρέφειας για την Τράπεζα.

Διαπιστώσαμε κάποια στιγμή ότι ο βασικός μοχλός εξέλιξης στις ψηφιακές τεχνολογίες είναι πλέον η εξωστρέφεια και η δυνατότητα των χρηστών να συμμετέχουν και να διαμορφώνουν ενεργά την τεχνολογία που καταναλώνουν. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτής της τάσης είναι η καθολική σχεδόν επικράτηση του Open Source software.

Η διαπίστωση αυτή μας οδήγησε να σκεφτούμε πως θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο αμφίδρομης επικοινωνίας με τους χρήστες των ψηφιακών υπηρεσιών μας, πως θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο με πρακτικούς όρους και ποιες θα ήταν οι περιοχές που θα ωφελούνταν περισσότερο.
Το αποτέλεσμα ήταν να ξεκινήσουμε την προσπάθεια για τη δημιουργία ενός developer portal που αρχικά απευθύνονταν σε startups, τεχνολογικές εταιρείες, fintech και regtech εταιρείες κοκ.

Είναι μια αμιγώς τεχνολογική υπηρεσία και μάλιστα η πρώτη πλήρως ψηφιακή υπηρεσία που διαθέσαμε. Οποιοσδήποτε μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση και να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες που διαθέτουμε εκεί χωρίς την προϋπόθεση να είναι πελάτης η να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε τρόπο με την τράπεζα.
Πρόκειται για ένα portal που λειτουργεί με τα πρότυπα και τις αρχές αντίστοιχων υπηρεσιών που διαθέτουν τεχνολογικές εταιρείες», καταλήγει.

Και προσθέτει πως μπορεί να μην είναι προφανής η σχέση μιας τράπεζας με την τεχνολογία και τις τεχνολογικές υπηρεσίες αλλά όσο περνάει ο χρόνος η τεχνολογία γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς μας και οι τραπεζικές υπηρεσίες αποκτούν ολοένα και περισσότερο τεχνολογικό χαρακτήρα.
Άλλωστε αυτή ακριβώς την αλλαγή εκφράζει και η τάση του Open Banking.

Στην Εθνική Τράπεζα προσπαθώντας να εστιάσουμε σε αυτή την τάση, και μάλιστα παράλληλα με την ανάπτυξη των ψηφιακών καναλιών μας, έχουμε υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια μια API first προσέγγιση.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι για κάθε internet ή mobile λειτουργία που υλοποιούμε στις εφαρμογές μας παράγουμε και το αντίστοιχο API που ενσωματώνεται στην Open Banking κανάλι της τράπεζας και μάλιστα με όλο το απαραίτητο υποστηρικτικό υλικό: τεχνική τεκμηρίωση, τεστ περιβάλλον, τεστ δεδομένα κοκ.

Σταδιακά με τον τρόπο αυτό έχουμε εμπλουτίσει την πλατφόρμα με υπηρεσίες που καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο εύρος εργασιών. Είναι υπηρεσίες που οι πελάτες μας μπορούν να ενσωματώσουν απευθείας στα συστήματα τους για να απλοποιήσουν τη λειτουργία τους, αλλά και για να υλοποιήσουν νέα προϊόντα.
Αυτή η πρακτική έχει φέρει την τράπεζα στις πρώτες θέσεις μεταξύ των τραπεζών όσον αφορά την ποικιλία και το πλήθος των υπηρεσιών που διαθέτουμε στο Open Banking κανάλι.

Ταυτόχρονα, και επειδή πιστεύουμε ότι η υποστήριξη των Open Banking υπηρεσιών είναι μέρος του συνολικού customer experience προς στους πελάτες μας, έχουμε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στα θέματα υποστήριξης, με συνεχή ανανέωση και επικαιροποίηση της τεχνικής τεκμηρίωσης, και με συνεχή βελτίωση των εργαλείων και των υποδομών που υποστηρίζουν τη χρήση και το integration των υπηρεσιών. Αντίστοιχα μεγάλη έμφαση δίνουμε και στην άμεση τεχνική υποστήριξη των χρηστών μέσα από όλα τα δυνατά κανάλια επικοινωνίας όπως emails, forums, και online communication channels, με αποτέλεσμα να ανταλλάσσουμε περίπου 30.000 μηνύματα ετησίως με πάνω από 400 developers.

Το αποτέλεσμα της προσπάθειας είναι ότι σήμερα διαθέτουμε μια αμιγώς τεχνολογική υπηρεσία με περισσότερους από 1.500 registered χρήστες/developers, ενώ ένας μεγάλος αριθμός εμπορικών υπηρεσιών είναι ήδη συνδεδεμένος με την τράπεζα εξυπηρετώντας μέσω των συνεργατών μας πληρωμές, δάνεια, ενημερώσεις στοιχείων χρηστών κοκ

Όσο για τη σημασία των υπηρεσιών αυτών για το τραπεζικό σύστημα αλλά και την αγορά γενικότερα, όπως τονίζει, οι τράπεζες παραδοσιακά υποστηρίζαν και υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις πελάτες τους με την παροχή χρηματοδοτικών εργαλείων κατάλληλων για τις ανάγκες τους.
Στο σημερινό κόσμο που η τεχνολογία και τα δεδομένα γίνονται ολοένα και πιο σημαντικά για τη επιχειρηματική δραστηριότητα, οι τράπεζες φαίνεται ότι έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις υποδομές και την τεχνολογία τους για την υποστήριξη και την εξυπηρέτηση των πελατών τους πέρα από την απλή χρηματοδότηση.
Και ακόμα περισσότερο φαίνεται ότι μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος με προσανατολισμό την τεχνολογία.

Για τις επιχειρήσεις η πρόσβαση στις υπηρεσίες πληρωμών και εμπιστοσύνης που μπορεί να διαθέσει μια τράπεζα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση των customer journeys τους.
Ενσωματώνοντας αυτές τις υπηρεσίες στα προϊόντα τους μπορούν να δημιουργήσουν μια καινούργια εμπειρία εξυπηρέτησης για τους πελάτες τους.
Μπορούν να βελτιστοποιήσουν την εμπειρία χρήσης που προσφέρουν και να αναπτύξουν νέα προϊόντα και λύσεις.
Τους επιτρέπει να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα τους, και επιτρέπει την απρόσκοπτη επικοινωνία και συναλλαγή με τους πελάτες τους, εξαλείφοντας ενδιάμεσα βήματα που είναι χρονοβόρα και κοστίζουν.

Το ζητούμενο άλλωστε για τις περισσότερες επιχειρήσεις δεν είναι η δημιουργία αυτοτελών χρηματοοικονομικών εφαρμογών, αλλά η διευκόλυνση των καταναλωτών στα φυσικά και ηλεκτρονικά σημεία εξυπηρέτησης τους.

Αυτός είναι και οδικός μας ρόλος. Να δώσουμε στους συνεργάτες και στους επιχειρηματικούς πελάτες μας την υποστήριξη που χρειάζονται προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί και να λειτουργούν ανταγωνιστικά στο σύγχρονο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον βοηθώντας τους να αναπτύσσονται καινοτομώντας. Και ταυτόχρονα να βοηθήσουμε τους ιδιώτες πελάτες μας να εξυπηρετούνται όσο το δυνατόν καλύτερα και αποτελεσματικότερα αξιοποιώντας τη σχέση τους με την Εθνική Τράπεζα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ