ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Attica Bank: Πούλησε το 20% της Θεά Άρτεμις στην Ellington Solutions έναντι 1 εκατ. ευρώ

Attica Bank: Πούλησε το 20% της Θεά Άρτεμις στην Ellington Solutions έναντι 1 εκατ. ευρώ
Η Attica Bank πούλησε το 20% της Θεά Άρτεμις στην Ellington Solutions INTIME

Η Attica Bank ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκε η πώληση σε εταιρεία της Ellington Solutions του 69% των μετοχών της Θεά Άρτεμις Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, εκ των οποίων το 49% ιδιοκτησίας της εταιρείας DDM AG και το 20% της Attica Bank. 

Από την ανωτέρω συναλλαγή, το κέρδος για την τράπεζα εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 1 εκατ. ευρώ.

Η επίδραση της συναλλαγής αυτής στην χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα της τράπεζας, θα απεικονιστεί στις ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Σεπτεμβρίου 2021.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της επωφελούς αυτής συναλλαγής, η Attica Bank προχωρά, πλέον, με απόλυτη προσήλωση στην υλοποίηση της στρατηγικής της για την πλήρη εξυγίανση και θωράκιση του ισολογισμού της και, παράλληλα, επιταχύνει την εφαρμογή του σχεδίου μετασχηματισμού της, βάζοντας ισχυρές βάσεις για κερδοφόρο ανάπτυξη.

Η τράπεζα θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πρόοδο και τα επόμενα στάδια ολοκλήρωσης της τιτλοποίησης «Ωμέγα».

Εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται να δρομολογηθούν οι μετοχικές αλλαγές στην εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων Θεά Άρτεμις. Στις 14 Σεπτεμβρίου 2021 θα συνέλθει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Θεά Άρτεμις, η οποία ουσιαστικά θα προετοιμάσει το έδαφος για την απόκτηση του πλειοψηφικού ποσοστού της εταιρείας από την Ellington Solutions.

Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση της Θεά Άρτεμις καλείται να αποφασίσει την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μετόχων, κατά τρόπο ώστε να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ήτοι της Attica Bank. Ακόμη, η Γενική Συνέλευση θα προχωρήσει στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίο.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ