ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Alpha Bank: Νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου

Alpha Bank: Νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου

Νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, το οποίο απευθύνεται στο προσωπικό των κεντρικών υπηρεσιών της τράπεζας, και ειδικά στις εργασίες back office, και δευτερευόντως στο δίκτυο θέτει σε εφαρμογή η Alpha Bank.

Όπως αναφέρει η τράπεζα, το ανώτατο όριο αποζημίωσης για την άμεση αποχώρηση τοποθετείται στις 150.000 ευρώ ενώ προσαυξάνεται για τους εργαζόμενους άνω των 56 ετών που εργάζονται σε συγκεκριμένες κεντρικές διευθύνσεις και κατέχουν ανώτερες διοικητικές θέσεις.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί, κατά μέσο όρο, σε περίπου 60 καθαρούς μισθούς ενώ προβλέπεται πρόσθετη πριμοδότηση (5%) για όσους δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα κατά την πρώτη εβδομάδα υλοποίησής του.

Στο προσωπικό που θα επιλέξει να κάνει χρήση της δυνατότητας αποχώρησης, προσφέρονται δύο βασικές επιλογές: άμεση αποχώρηση ή 3ετής άδεια μετ’ αποδοχών (sabbatical), κατά τη διάρκεια της οποίας ο εργαζόμενος δεν έχει υποχρέωση παροχής εργασίας προς την τράπεζα.

Ως προς την επιλογή του 3ετούς sabbatical, το ανώτατο πλαφόν ορίζεται σε Ευρώ 200.000, με τον εργαζόμενο να λαμβάνει καθ’ όλη τη διάρκεια του sabbatical το 50% του μισθού του, με ανώτατο πλαφόν. Επιπλέον, ανάλογα με τον χρόνο της οριστικής αποχώρησης, λαμβάνει το πρώτο έτος το 80% της αποζημίωσης, το δεύτερο έτος το 60% και το τρίτο, και τελευταίο, έτος του προγράμματος το 45% της αποζημίωσης.

To προσωπικό που θα αποχωρήσει διατηρεί το σύνολο των ευνοϊκών ρυθμίσεων και όρων σε δάνεια και κάρτες, μέχρι την ημερομηνία εξόφλησής τους, υπό την προϋπόθεση πως εξυπηρετούνται κανονικά. Λαμβάνει, επίσης, το σύνολο του ατομικού αποταμιευτικού προγράμματος (εισφορές εργαζόμενου και τράπεζας, περιλαμβανομένων αποδόσεων), ενώ διατηρεί την πρόσθετη νοσοκομειακή κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια του sabbatical ή για δύο έτη μετά την αποχώρηση, εφόσον επιλέξει την άμεση αποχώρηση.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του προγράμματος, εντός της οποίας θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, είναι η 1η Οκτωβρίου 2021.

Όπως αναφέρει η Alpha Bank, στόχος του προγράμματος είναι η περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής δομής της Τράπεζας, η επιτάχυνση του μετασχηματισμού και η καλύτερη ανταπόκρισή της στη νέα δυναμική που διαμορφώνει στο πεδίο των συναλλαγών και της τεχνολογίας η μετά-Covid εποχή - σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους του “Project Tomorrow”, που ανακοινώθηκε τον Μάιο.

Επιδίωξη είναι η διαμόρφωση της αναγκαίας δυναμικής που θα επιτρέψει στην τράπεζα να βελτιώσει περαιτέρω την κινητικότητα στις κεντρικές της υπηρεσίες, να αναδείξει και επιβραβεύσει ταλαντούχα στελέχη νεότερης γενιάς και, τελικά, να ανταποκριθεί με ευελιξία και ταχύτητα στις αυξανόμενες απαιτήσεις των Πελατών της.

Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Alpha Bank αναμένεται, μετά και την ολοκλήρωση του προγράμματος, να είναι η πρώτη συστημική τράπεζα με λιγότερους από 6.000 εργαζόμενους.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ