ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι απαντά ο ESM στο CNN Greece για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ

Τι απαντά ο ESM στο CNN Greece για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ
Τι απαντά ο ESM στο CNN Greece για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ European Union

Στην αποσαφήνιση πως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) δεν έχει εμπλοκή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, παρά την ειδική σχέση που έχει με την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), το γνωστό Υπερταμείο, προχώρησε εκπρόσωπος του ESM απαντώντας στο CNN Greece.

«Δεν είναι ο ρόλος του ESM να εγκρίνει ή να απορρίψει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι μια εμπορική απόφαση (commercial decision). Η προτεραιότητα του ESM είναι η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του κράτους να γίνεται με επαγγελματικό και ανεξάρτητο τρόπο, σε πλήρη συμφωνία με τις τυπικές διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύουν για τις εισηγμένες εταιρείες και με την ανεξάρτητη συμμετοχή (independent involvement) του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας», ανέφερε σχετικά.

Το ερώτημα τέθηκε στον ESM, καθώς στη δανειακή σύμβαση του Αυγούστου 2015 (ν. 4336/2015) μεταξύ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και της Ελληνικής Δημοκρατίας προβλέπεται ότι, κατά τη διανομή κερδών από το Υπερταμείο ποσοστό 50% θα καταβάλλεται ως μέρισμα στο Ελληνικό Δημόσιο και θα διατίθεται για την αποπληρωμή των δόσεων που οφείλονται βάσει της δανειακής σύμβασης στον ESM, ενώ από το υπόλοιπο 50%, το 25% θα καταβάλλεται στο Δημόσιο για επενδύσεις και το 25% θα το χρησιμοποιεί το Υπερταμείο για επενδύσεις (ή το διακρατεί για να καλυφθούν πιθανές μελλοντικές ζημιές).

Τίποτα από τα παραπάνω δεν θα γίνει όμως με την περίπτωση της ΔΕΗ. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ θα οδηγήσει στη μείωση του ποσοστού του Δημοσίου στην επιχείρηση από το 51,1% στο 33,3% , χωρίς να υπάρξει καμία πρόσοδος για το Υπερταμείο. Ειδικότερα, με βάση την αξία της μετοχή της ΔΕΗ στις 23 Σεπτεμβρίου, αυτό το 18% το οποίο θα χαθεί μέσω της απίσχνασης που θα προκαλέσει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, θα αποτελέσει απώλεια περιουσίας αξίας 360 εκατ. ευρώ για το Υπερταμείο.

Πολλοί αναρωτιούνται εάν αυτό είναι συμβατό με το άρθρο 185 του Ν. 4389/2016 το οποίο αναφέρει πως το Υπερταμείο «λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας» και πως διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα περιουσιακά του στοιχεία προκειμένου να συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και για την πραγματοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και να συμβάλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το ν. 4336/2015.

Το ίδιο άρθρο ξεκαθαρίζει πως το Υπερταμείο «κατέχει συμμετοχές του Δημοσίου σε επιχειρήσεις του ν. 3429/2005, τις οποίες διαχειρίζεται επαγγελματικά, επαυξάνει την αξία τους και αξιοποιεί σύμφωνα με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, την εταιρική συμμόρφωση, την εποπτεία και τη διαφάνεια των διαδικασιών, καθώς και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές σε θέματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα με τις δημόσιες επιχειρήσεις μέρη».

Ωστόσο, για τον ESM η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ δεν εμφανίζει κανένα πρόβλημα από τη στιγμή που οι αποφάσεις από το ΔΣ του Υπεραταμείου έχουν ληφθεί με επαγγελματικό και ανεξάρτητο τρόπο και η διαδικασία είναι σε πλήρη συμφωνία με τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ