ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εθνική Τράπεζα: Υπεγράφη η ανάθεση του Project Frontier στη doValue

Εθνική Τράπεζα: Υπεγράφη η ανάθεση του Project Frontier στη doValue

Και επίσημα στη doValue Greece πέρασε η διαχείρηση της τιτλοποίησης Frontier της Εθνικής Τράπεζας ύψους περίπου 6 δισ. ευρώ, καθώς οι δύο πλευρές υπέγραψαν την οριστική συμφωνία.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η doValue, η ανάθεση θα αυξήσει τα υπό διαχείριση κεφάλαια της εταιρείας στην Ελλάδα κατά περίπου 6 δισ. ευρώ (από 26 δισ. ευρώ την 30η Ιουνίου 2021 σε 32 δισ. ευρώ) ενισχύοντας την ηγετική θέση της doValue στη χώρα.

Αντίστοιχα, όπως αναφέρει η Εθνική Τράπεζα, τα συνολικά έσοδα για την ΕΤΕ, τα οποία αντικατοπτρίζουν κυρίως την αξία των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας και το τίμημα για τις ομολογίες μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, ανέρχονται στο ~50% της συνολικής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Η συναλλαγή θα ενισχύσει τα συνολικά κεφάλαια της Τράπεζας κατά ~150 μονάδες βάσης, με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να αυξάνεται σε 18.5% (pro-forma) στο 1ο εξάμηνο του έτους ενώ την ίδια στιγμή ο δείκτης μη-εξηπυρετούμενων ανοιγμάτων ανέρχεται σε 12.7%.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δ’ τριμήνου του έτους, υπό την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η εταιρία διαχείρισης doValue Greece που έχει λάβει άδεια και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του ν. 4354/2015 και διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση μη-εξηπηρετούμενων δανείων, θα αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.

Το Project Frontier είναι η πρώτη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων από την Εθνική Τράπεζα, την μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα βάσει ενεργητικού, στο πλαίσιο του «Ελληνικού Σχεδίου Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (πρωτοβουλία «Ηρακλής)» και η ανάθεσή του έγινε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, στην οποία η doValue συμμετείχε μέσω κοινοπραξίας της με συνδεδεμένα μέρη των Bain Capital (“Bain Capital”) και Fortress Investment Group

Συνδεδεμένα μέρη της Bain Capital και της Fortress θα αγοράσουν το 95% των mezzanine και junior ομολογιών, που θα εκδοθούν από ένα Όχημα Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Vehicle), το οποίο θα αποκτήσει το Χαρτοφυλάκιο Frontier, ενώ η doValue Greece θα οριστεί διαχειριστής. Η τιμή για την απόκτηση της σύμβασης διαχείρισης από τη doValue ανέρχεται (υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις) σε περίπου 35 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από τη doValue εξ ιδίων οικονομικών πόρων.

Σημειώνεται πως η doValue, πρώην doBank S.p.A., κατέχει ηγετική θέση στη Νότια Ευρώπη στους τομείς της διαχείρισης πιστώσεων και της παροχής υπηρεσιών real estate για τράπεζες και επενδυτές. Με παρουσία στην Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Κύπρο η doValue έχει περισσότερα από 21 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο και διαχειρίζεται κεφάλαια σχεδόν 160 δισ. ευρώ (Gross Book Value) με περισσότερους από 3.200 εργαζομένους και έναν συνδυασμό προσφερόμενων υπηρεσιών: ειδική διαχείριση NPLs, UTP, προσωρινές καθυστερήσεις (Early Arrears), ενήμερες απαιτήσεις, διαχείριση real estate, master servicing, διαχείριση data και άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη διαχείριση πιστώσεων. Η doValue είναι εισηγμένη στο Ηλεκτρονικό Χρηματιστήριο το οποίo διαχειρίζεται η Borsa Italiana S.p. A. και συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης της Altamira Asset Management και της doValue Greece, κατέγραψε το 2020 ακαθάριστα έσοδα 421 εκατ. ευρώ και ΕBITDA, πλην μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων, της τάξης των 127 εκατ. ευρώ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ