ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ινστιτούτο ΕΝΑ: Σε σχήμα «Κ» η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας

Ινστιτούτο ΕΝΑ: Σε σχήμα «Κ» η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας
Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ.

Την εκτίμηση πως κινούμαστε σε μια ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας σε σχήμα «Κ», με τάση εδραίωσης ανισορροπιών και έντασης ανισοτήτων, διατυπώνει σε ανάλυσή του το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο μια σειρά από ποιοτικά χαρακτηριστικά και όρια της τρέχουσας δυναμικής της ελληνικής οικονομίας ενδέχεται να αμβλύνουν μεσομακροπρόθεσμα την οικονομική και κοινωνική της βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα.

Όπως τονίζεται, ανεξάρτητα από την ακριβή ένταση της ανάκαμψης το 2021 και το 2022, καταγράφονται σήμερα μια σειρά από δεδομένα και τάσεις που ενέχουν τον κίνδυνο η επόμενη περίοδος να χαρακτηριστεί από ασύμμετρες και άνισες συνθήκες τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνία. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν:

  • Η επανεμφάνιση των «δίδυμων ελλειμμάτων» εξαιτίας της σημαντικής αύξησης του εμπορικού ελλείμματος και της αποσταθεροποίησης των δημοσιονομικών μεγεθών.
  • Ο αυξανόμενος δυισμός της εγχώριας επιχειρηματικής βάσης και οι εντεινόμενες αντιθέσεις μεταξύ: α) μεγάλων και μικρών/ατομικών επιχειρήσεων, β) μεταξύ επιχειρήσεων που ανήκουν σε αναπτυσσόμενους κλάδους (ενέργεια, ψηφιακή οικονομία, υποδομές, υγεία) και σε πιο παραδοσιακούς κλάδους (εμπόριο, εστίαση, τουρισμός, πολιτισμός) και γ) μεταξύ των επιχειρήσεων με προνομιακή θέση στην ψηφιακή οικονομία και αυτών που αδυνατούν να συμμετάσχουν ικανοποιητικά σε αυτή
  • Η μη σύνδεση των μισθών με την εξέλιξη του πληθωρισμού (και την κερδοφορία συνολικότερα) που αναμένεται να πλήξει πρωτίστως τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, εξανεμίζοντας την πολύ μικρή αύξηση του κατώτατου μισθού που αποφασίστηκε για το 2022.
  • Η εξέλιξη των ανισοτήτων, καθώς παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωσή τους την περίοδο 2015-19, αφενός παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα αφετέρου σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία από την έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών (EU-SILC, 2021) διαπιστώνεται διακοπή στην πορεία αποκλιμάκωσής τους.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ