ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προς παράταση η υποβολή των φορολογικών πιστοποιητικών

Προς παράταση η υποβολή των φορολογικών πιστοποιητικών
Pixabay

Προς μηνιαία παράταση οδεύει η διαδικασία της υποβολής των φορολογικών πιστοποιητικών, με παρέμβαση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

Η ΕΛΤΕ απηύθυνε επιστολή στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών πιστοποιητικών έως και την 30.11.2021, λόγω της μετάθεσης της καταληκτικής προθεσμίας για την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων (οι οποίες εγκρίνουν τις οικονομικές καταστάσεις) έως 30.10.2021.

Να σημειωθεί πως το 2020 είχε δοθεί αντίστοιχη παράταση έως και την 30.11.2020, καθώς και πέρυσι είχε παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων.

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων είναι η αρμόδια αρχή για τη δημόσια εποπτεία επί των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών. Η έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές θεωρείται υποχρεωτικός έλεγχος και ως εκ τούτου από πλευράς εποπτείας εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΛΤΕ, το δε Δ.Σ. της ΕΛΤΕ είναι αρμόδιο όργανο για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για κάθε παράβαση της νομοθεσίας που διέπει τις εργασίες των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών.

Το φορολογικό πιστοποιητικό είναι προαιρετικό για τις εταιρείες και επιχειρήσεις και εκδίδεται μετά από έλεγχο που διενεργείται, ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα.

Φορολογικές παραβάσεις, καθώς και μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρων που διαπιστώνονται από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, κατά τη διενέργεια του ελέγχου, αναφέρονται αναλυτικά στο πιστοποιητικό αυτό. Αν από το πιστοποιητικό προκύπτουν συγκεκριμένα φορολογικά δεδομένα για την ελεγχθείσα εταιρεία με τα οποία συμφωνεί και η αρμόδια ελεγκτική φορολογική αρχή, το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των εκθέσεων ελέγχου της ως φορολογικής αρχής. Μάλιστα, η διαπίστωση ή μη στο φορολογικό πιστοποιητικό παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας μπορεί να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο.

Αν από μεταγενέστερο έλεγχο της φορολογικής διοίκησης προκύψουν σημαντικές πρόσθετες επιβαρύνσεις, τις οποίες όφειλε να διαπιστώσει ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής, τότε η φορολογική αρχή παραπέμπει την υπόθεση στην ΕΛΤΕ, η οποία, μετά από τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις έλεγχο, επιβάλλει τις από αυτόν προβλεπόμενες κυρώσεις στον ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή στην ελεγκτική εταιρεία.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ