ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προειδοποιήσεις ΕΚΤ για «φούσκες» στις αγορές ακινήτων και τα χρηματιστήρια

Προειδοποιήσεις ΕΚΤ για «φούσκες» στις αγορές ακινήτων και τα χρηματιστήρια
Προειδοποιήσεις ΕΚΤ για «φούσκες» στις αγορές ακινήτων και τα χρηματιστήρια AP

«Φούσκες» στην αγορά ακινήτων και στις αποτιμήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων βλέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα. Η ΕΚΤ αναφέρει πως οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την πανδημία μειώνονται, αλλά έχουν δημιουργηθεί ευπάθειες και προκλήσεις για την ανάκαμψη. Παράλληλα, αναφέρεται και στις προοπτικές του πληθωρισμού και στις πιέσεις από τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και την αύξηση των τιμών της ενέργειας.

Αρχικά η ΕΚΤ τονίζει πως η οικονομική ανάκαμψη στη ζώνη του ευρώ μείωσε τους βραχυπρόθεσμους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα που σχετίζονται με την πανδημία. Ωστόσο, οι ευπάθειες έχουν αυξηθεί λόγω των «εκτεταμένων αποτιμήσεων» σε ορισμένες αγορές περιουσιακών στοιχείων, των αυξημένων επιπέδων δημόσιου και ιδιωτικού χρέους και της αυξημένης ανάληψης κινδύνων από μη τραπεζικές επιχειρήσεις.

Κατά την ΕΚΤ οι πιέσεις στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και η πρόσφατη άνοδος στις τιμές της ενέργειας θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προκλήσεις για την οικονομική ανάκαμψη.

«Ο κίνδυνος διορθώσεων των τιμών έχει αυξηθεί σε ορισμένες αγορές ακινήτων και χρηματιστήρια. Τα τρωτά σημεία στις αγορές οικιστικών ακινήτων έχουν αυξηθεί, ειδικά σε χώρες με αποτιμήσεις που ήταν ήδη αυξημένες πριν από την πανδημία», αναφέρει η ΕΚΤ.

Για τις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις η ΕΚΤ αναφέρει τα εξής: «Επενδυτικά ταμεία, ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία, συνέχισαν να αυξάνουν την έκθεσή τους σε εταιρικό χρέος χαμηλότερης διαβάθμισης και θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν σημαντικές πιστωτικές απώλειες εάν οι συνθήκες στον εταιρικό τομέα επιδεινωθούν. Τα επενδυτικά κεφάλαια παραμένουν επίσης πολύ εκτεθειμένα στον κίνδυνο ρευστότητας».

Για τις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις των τραπεζών της ζώνης του ευρώ η ΕΚΤ αναφέρει πως έχουν επιστρέψει στα προ πανδημίας επίπεδα, ότι οι ζημίες τους παρέμειναν χαμηλές, αλλά και πως οι διαρθρωτικές προκλήσεις για την κερδοφορία τους υφίστανται ακόμη.

«Οι αυστηρότερες μακροπροληπτικές πολιτικές μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων τρωτών σημείων, ιδίως για τις αγορές κατοικιών σε ορισμένες χώρες. Θα είναι επίσης σημαντικό να ενισχυθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους, έγκαιρης εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων της Βασιλείας III και ενός ισχυρότερου πλαισίου πολιτικής για τον μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό τομέα», σημειώνει η ΕΚΤ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ