ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κρατικός Προϋπολογισμός 2022: Πρόσθετοι φόροι 3,2 δισ. ευρώ

Κρατικός Προϋπολογισμός 2022: Πρόσθετοι φόροι 3,2 δισ. ευρώ
Pixabay

Πρόσθετους φόρους 3,2 δισ. ευρώ ενσωματώνει ο Κρατικός Προϋπολογισμός 2022 που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, με τα συνολικά φορολογικά έσοδα για το 2022 να εκτιμώνται στα 45,654 δισ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε δημοσιονομική βάση, μετά την αφαίρεση των επιστροφών φόρων, προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 55,4 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 602 εκατ. ευρώ ή 1,1%, έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2022-2025.

Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 15,3 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 799 εκατ. ευρώ ή 5,5% έναντι του στόχου. Ειδικότερα, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 10,352 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 196 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου και ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να παρουσιάσει αύξηση κατά 582 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2022-2025 και να διαμορφωθεί στα 3,794 δισ. ευρώ, λόγω επικαιροποίησης του μακροοικονομικού πλαισίου μεγέθυνσης της οικονομίας που σχετίζεται με τα κέρδη των επιχειρήσεων μετά την πανδημία.

Τα έσοδα από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 28,4 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 176 εκατ. ευρώ ή 0,6%, έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2022-2025.

Ειδικότερα, τα έσοδα από ΦΠΑ αναμένεται να ανέλθουν στα 18,755 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 42 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, οι φόροι κατανάλωσης προβλέπονται στα 7,067 δισ. ευρώ και είναι αυξημένοι κατά 58 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Από φόρους και δασμούς επί εισαγωγών προβλέπονται έσοδα 297 εκατ. ευρώ, οριακά αυξημένα έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 2,503 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 75 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Από τους λοιπούς φόρους παραγωγής προβλέπονται έσοδα ύψους 1,034 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 43 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2022-2025.

Οι φόροι κεφαλαίου προβλέπεται να ανέλθουν σε 170 εκατ. ευρώ, μειωμένοι κατά 50 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2022-2025, κυρίως λόγω της κατάργησης του φόρου γονικών παροχών - δωρεών έως 800.000 ευρώ, για συγγενείς πρώτου βαθμού.

Τα έσοδα από τους λοιπούς τρέχοντες φόρους προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 2,213 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 190 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2022-2025, κυρίως λόγω των μειωμένων μη ταξινομημένων φορολογικών εσόδων και της ορθής ταξινόμησής τους, ανάλογα με τη φύση τους, στις κατηγορίες εσόδων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ