ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ: Επαναλαμβανόμενο EBITDA ύψους 626,5 εκατ. ευρώ το ενιάμηνο του 2021

ΔΕΗ: Επαναλαμβανόμενο EBITDA ύψους 626,5 εκατ. ευρώ το ενιάμηνο του 2021
Oι αυξημένες δαπάνες λόγω της ανόδου των τιμών φυσικού αερίου και δικαιωμάτων εκπομπών CO2 επηρέασαν αρνητικά την λειτουργική κερδοφορία της δραστηριότητας της Εμπορίας ΙΝΤΙΜΕ

Σε 626,5 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) της ΔΕΗ σε επαναλαμβανόμενη βάση για το εννεάμηνο του 2021 έναντι 696 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020 για το σύνολο του Ομίλου.

Ειδικότερα για το γ΄ τρίμηνο του 2021 το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε σε 155 εκατ. ευρώ έναντι 238,7 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου τριμήνου του 2020.

Όπως ανέφερε η εταιρεία, οι αυξημένες δαπάνες λόγω της ανόδου των τιμών φυσικού αερίου και δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και συνακόλουθα και των τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, επηρέασαν αρνητικά την λειτουργική κερδοφορία της δραστηριότητας της Εμπορίας. Αυτή η αρνητική επίπτωση αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση του μέσου εσόδου καθώς και από την βελτίωση του ενεργειακού μείγματος της δραστηριότητας της Παραγωγής. Επιπλέον, θετικά επέδρασε και η διενέργεια πράξεων για την αντιστάθμιση του κινδύνου της διακύμανσης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Το EBITDA του εννεαμήνου του 2021 όπως και αυτό του εννεαμήνου του 2020 επηρεάστηκε επίσης από ορισμένες εφάπαξ επιπτώσεις. Συνυπολογίζοντας τις επιπτώσεις αυτές το EBITDA διαμορφώθηκε σε 576,9 εκατ. ευρώ έναντι 708,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020 .

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές 42,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 12,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020. Αντίστοιχα για το γ’ τρίμηνο του 2021 τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 69,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 16,5 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο 2020.

Επιπτώσεις από την πανδημία COVID-19

Η πανδημία COVID-19 συνεχίζει και το έτος 2021 να επηρεάζει την παγκόσμια κοινωνική και οικονομική ζωή. Στην Ελλάδα, μετά την επαναφορά των περιοριστικών μέτρων από τον Οκτώβριο 2020 μέχρι περίπου και τα τέλη Μαρτίου 2021, από τα μέσα Απριλίου 2021 τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας άρχισαν σταδιακά να αίρονται σαν αποτέλεσμα του προγράμματος μαζικού εμβολιασμού που εφαρμόστηκε, ενώ υπήρξε και σχεδόν πλήρης απελευθέρωση της λειτουργίας των καταστημάτων.

Η συνολική τελική οικονομική επίδραση, από την πανδημία COVID-19, στην παγκόσμια και την ελληνική οικονομία και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, δεν μπορεί επί του παρόντος να εκτιμηθεί, λόγω του υψηλού βαθμού αβεβαιότητας που προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης της τελικής κατάληξης, αλλά και λόγω των δευτερογενών επιπτώσεών της που αναφέρονται παραπάνω.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η Διοίκηση του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις στο μέτωπο του COVID-19 και αξιολογεί τυχόν πιθανές περαιτέρω επιπτώσεις στη λειτουργία, την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας, ευρισκόμενη σε κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης για τη λήψη περαιτέρω κατάλληλων προληπτικών μέτρων για τη διαφύλαξη της ρευστότητας και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας.

Διαχείριση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2021 και ενώ οι επιπτώσεις από την πανδημία COVID-19 συνεχίζουν να υφίστανται και να επηρεάζουν την κοινωνική και οικονομική ζωή, εξελίσσεται μια σημαντική ενεργειακή κρίση, η οποία, σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες πληθωριστικές πιέσεις, απειλεί να επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη.

Οι εξελίξεις αυτές, επηρεάζουν άμεσα την χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με τις τιμές στο Χρηματιστήριο Ενέργειας στο γ’ τρίμηνο του έτους να σημειώνουν αύξηση έως και 167%, γεγονός που θέτει σημαντικές προκλήσεις τόσο για τους προμηθευτές, όσο και τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Όμιλος έχοντας έγκαιρα διαγνώσει τις αρνητικές εξελίξεις στις αγορές ενέργειας, δραστηριοποιήθηκε άμεσα στην ελληνική και στις ευρωπαϊκές αγορές εμπορευμάτων, μέσω παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, με στόχο την κατά το δυνατόν αντιστάθμιση του κινδύνου από τις μεταβολές των τιμών στις αγορές εμπορευμάτων και την προστασία της κερδοφορίας του.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. Γεώργιος Στάσσης δήλωσε: «Το γ΄ τρίμηνο του έτους, παρά την συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, επιδείξαμε την απαραίτητη κοινωνική ευαισθησία προκειμένου να βοηθήσουμε τους πελάτες μας, και παράλληλα καταφέραμε να διατηρήσουμε την ανθεκτικότητα των επιδόσεών μας σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, μέσα από την διενέργεια hedging και την καλύτερη αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού μας. Το 2021 είναι ένα μεταβατικό έτος για τη ΔΕΗ. Παρά τις ιστορικά υψηλές τιμές των εμπορευμάτων το 2021 έναντι των εξαιρετικά χαμηλών τιμών του 2020, αναμένουμε την επίτευξη του στόχου που είχαμε εξαρχής θέσει για επανάληψη της λειτουργικής κερδοφορίας κοντά στα επίπεδα του 2020.

Αυξήσαμε τις επενδύσεις για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του Δικτύου Διανομής και συνεχίσαμε τον μετασχηματισμό των Εμπορικών δραστηριοτήτων μας. Παράλληλα, αναπτύξαμε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο μας για έργα σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κατά περίπου 3GW φτάνοντας τα 10 GW, με την είσοδό μας σε νέες τεχνολογίες όπως η αποθήκευση και τα πλωτά Φωτοβολταϊκά.

Ολοκληρώσαμε με επιτυχία την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1,35 δισ, μία εξέλιξη ορόσημο για την ΔΕΗ, η οποία θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε με ταχύτερους ρυθμούς το επιχειρηματικό μας πλάνο για την ενεργειακή μετάβαση, την αύξηση ισχύος σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την επιτάχυνση του μετασχηματισμού μας σε μία πράσινη, ψηφιακή εταιρεία ενέργειας. Επιπρόσθετα, μέσω αυτής της συναλλαγής, διευρύναμε την μετοχική μας βάση και αυξήσαμε το free float στη μετοχή μας, ενώ ενταχθήκαμε και στον δείκτη MSCI.

Η πρόοδος που έχει συντελεστεί αναγνωρίστηκε και από την S&P, η οποία πριν από μερικές ημέρες επιβεβαίωσε την αξιολόγηση «Β+» με θετικές προοπτικές, επισημαίνοντας ότι θα μπορούσε να αναβαθμίσει περαιτέρω την πιστοληπτική αξιολόγηση της ΔΕΗ σε ΒΒ- μέσα στους επόμενους 6-12 μήνες εφόσον η ΔΕΗ υλοποιήσει το πλάνο της και η λειτουργική απόδοση παραμένει ίδια ή η Ελληνική Δημοκρατία αναβαθμιστεί σε ΒΒ+.»

ΔΗΜΟΦΙΛΗ