ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε προσφορά ανταλλαγής χρέους προχωρεί ο ΟΔΔΗΧ - Αφορά ομόλογα λήξης 2023, 2024 και 2025

Σε προσφορά ανταλλαγής χρέους προχωρεί ο ΟΔΔΗΧ -  Αφορά ομόλογα λήξης 2023, 2024 και 2025
Σε ανταλλαγή ομολόγων για τη διευθέτηση του χρέους προχωρεί το Ελληνικό Δημόσιο INTIME

Σε ανταλλαγή ομολόγων για τη διευθέτηση του χρέους προχωρεί το Ελληνικό Δημόσιο με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) να ανακοινώνει σήμερα πρόγραμμα διαχείρισης υφιστάμενων υποχρεώσεων χαρτοφυλακίου χρέους (LME-Liability Management Exercise) για χρεόγραφα με ημερομηνία λήξης το 2023, 2024 και 2025.

Συνολικά η πρόσκληση αφορά σε χρέος 4 δισ. ευρώ.

Τα ομόλογα που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της προσφοράς θα αποπληρωθούν με ομολογίες λήξης 22 Απριλίου 2027, με ομολογίες λήξης 30 Ιανουαρίου 2033, με ομολογίες λήξης 30 Ιανουαρίου 2037 και με ομολογίες λήξης 30 Ιανουαρίου 2042.

Ως προθεσμία λήξης της προσφοράς τέθηκε η Παρασκευή 10 Δεκέμβριου 2021. Μετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής το Ελληνικό Δημόσιο θα ανακοινώσει (i) το συνολικό αρχικό ποσό των τίτλων κάθε σειράς που έχει επιλέξει να αποδεχθεί, (ii) το συνολικό κεφάλαιο ανά σειρά χρεογράφου αναφοράς που θα εκδοθεί σε σχέση με την πρόσκληση, (iii) το συνολικό ποσό οποιωνδήποτε πληρωμής, (iv) το συνολικό ποσό ανταλλάγματος σε μετρητά (εάν υπάρχει) που πρέπει να καταβληθεί στους κατόχους των τίτλων λήξης 2023, 2024 και 2025, (v) το συνολικό ποσό του ανταλλάγματος σε μετρητά που πρέπει να καταβληθεί στους κατόχους ομολόγων από τις ΗΠΑ που κατέχουν τίτλους με ημερομηνία λήξης το 2042, (vi) το σύνολο των πληρωμών σε μετρητά προς τους κατόχους των σχετικών προσδιορισμένων τίτλων και (vii) και την ημερομηνία διακανονισμού.

Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίσθηκε η Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου.

Οι τίτλοι αναφοράς

Σύμφωνα με την πρόσκληση που απηύθυνε ο ΟΔΔΗΧ, το ύψος του κεφαλαίου κάθε σειράς τίτλων αναφοράς που θα εκδοθούν από την Ελληνική Δημοκρατία και θα παραδοθούν ως αντάλλαγμα για προσδιορισμένους τίτλους για τους οποίους εγκύρως υποβλήθηκε εντολή συμμετοχής, θα προσδιοριστεί σύμφωνα με την εφαρμοστέα σχέση ανταλλαγής.

Οι τίτλοι αναφοράς θα αποτελούνται από:

• Τίτλους με επιτόκιο 2,000 τοις εκατό σε ευρώ, με ημερομηνία λήξης στις 22 Απριλίου 2027, οι οποίοι θα εκδοθούν από την Ελληνική Δημοκρατία και οι οποίοι θα συνενωθούν και αποτελέσουν ενιαία σειρά με τους τίτλους αξίας 2 δισ. ευρώ με επιτόκιο 2,000 τοις εκατό με ημερομηνία λήξης 22 Απριλίου 2027 οι οποίοι εκδόθηκαν στις 22 Απριλίου 2020 (ISIN: GR0118020685),

• Τίτλους με επιτόκιο 3,900 τοις εκατό σε ευρώ, με ημερομηνία λήξης στις 30 Ιανουαρίου 2033 οι οποίοι θα εκδοθούν από την Ελληνική Δημοκρατία και οι οποίοι θα συνενωθούν και αποτελέσουν ενιαία σειρά με τους τίτλους αξίας 6,09 δισ. ευρώ με επιτόκιο 3,900 τοις εκατό με ημερομηνία λήξης 30 Ιανουαρίου 2033 οι οποίοι εκδόθηκαν στις 5 Δεκεμβρίου 2017 (ISIN: GR012815725),


• Τίτλους με επιτόκιο 4,000 τοις εκατό σε ευρώ, με ημερομηνία λήξης στις 30 Ιανουαρίου 2037 οι οποίοι θα εκδοθούν από την Ελληνική Δημοκρατία και οι οποίοι θα συνενωθούν και αποτελέσουν ενιαία σειρά με τους τίτλους αξίας 4,8 δισ. ευρώ με επιτόκιο 4,000 τοις εκατό με ημερομηνία λήξης 30 Ιανουαρίου 2037 οι οποίοι εκδόθηκαν στις 5 Δεκεμβρίου 2017 (ISIN: GR0133011248),

• Τίτλους με επιτόκιο 4,200 τοις εκατό σε ευρώ, με ημερομηνία λήξης στις 30 Ιανουαρίου 2042 οι οποίοι θα εκδοθούν από την Ελληνική Δημοκρατία και οι οποίοι θα συνενωθούν και αποτελέσουν ενιαία σειρά με τους τίτλους αξίας 4,6 δισ. ευρώ με επιτόκιο 4,200 τοις εκατό με ημερομηνία λήξης 30 Ιανουαρίου 2042 οι οποίοι εκδόθηκαν στις 5 Δεκεμβρίου 2017 (ISIN: GR0138015814).

Οι τίτλοι και οι σχέσεις ανταλλαγής

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ